Vijf miljard voor hervorming van belastingstelsel

DEN HAAG, 24 JUNI. De formatiewerkgroepen van PvdA, VVD en D66 hebben vanmorgen een akkoord op fiscaal en inkomenspolitiek gebied bereikt. Kern daarvan is dat 5 miljard gulden wordt uitgetrokken voor een hervorming van het belastingstelsel.

Ongeveer de helft daarvan gaat op aan het verlagen van het tarief van de eerste belastingschijf van 36 naar 32 procent. Grofweg de andere helft wordt besteed aan het vergroten van de afstand tussen uitkeringen en inkomens. Dit willen de partijen realiseren door de fiscale aftrekpost voor werkenden flink te verhogen. De belastingvrije som (het bedrag waarover geen belasting wordt betaald) wordt vervangen door een voor iedereen gelijke heffingskorting; dit heeft een nivellerend effect.

Het toptarief gaat in de plannen van de paarse specialisten van 60 naar 52 procent. Het tarief in de tweede belastingschijf gaat naar 42 procent (nu 50 procent). De eerste schijf, waar nu een tarief geldt van bijna 37 procent, wordt gesplitst. Tot een inkomen van 31.000 gulden geldt een tarief van 32 procent. Vervolgens geldt tot een inkomen van 52.000 gulden een tarief van 36 procent.

Het akkoord dat vanmorgen door de twee betrokken formatiewerkgroepen 'belastingen' en 'werk & inkomen' is bereikt, zou vandaag worden voorgelegd aan de fracties en daarna aan de drie onderhandelaars en drie informateurs. Diverse betrokkenen verwachten dat er niet veel aan de voorstellen gewijzigd zal worden. Ook wordt ervan uitgegaan dat een aantal maatregelen volgend jaar al wordt ingevoerd.

Op aandringen van de PvdA kan de hoogte van het tarief van de eerste schijf verder worden verlaagd als de economische groei meevalt. Als de groei bijvoorbeeld 2,5 procent is in plaats van 2, zou het tarief verder kunnen zakken naar bijvoorbeeld 30 procent. Op die manier probeert de PvdA haar verkiezingsbelofte in te lossen dat de lagere inkomens bij voorrang profiteren van de economische groei.

De betrokken partijen zijn het verder eens geworden over een vermogensrendementsheffing van 30 procent. Deze nieuwe belasting vervangt de bestaande vermogensbelasting.

Daarnaast zullen de BTW-tarieven worden verhoogd van 17,5 tot 19 procent en zal er een nieuwe ecotax worden ingevoerd. De inkomsten daarvan - van de ecotax zo'n 3 miljard gulden - worden gebruikt om de tariefsverlaging te financieren. De maatregelen in het paarse hervorminngsvoorstel worden gefinancierd door het BTW-tarief naar 19 procent te verhogen, door de ecotax ongeveer te verdubbelen en door diverse fiscale aftrekposten te schrappen of te verminderen. Zo verdwijnt onder meer de aftrek van rente op consumptief krediet en worden spaarloonregelingen en de aftrekbaarheid van lijfrentes beperkt.