Verzoek om nieuwe hulp; Rusland krijgt toch IMF-lening

MOSKOU, 24 JUNI. Rusland krijgt morgen een broodnodige, maar telkens opgeschorte lening van 670 miljoen dollar van het IMF. Meteen daarna zullen de onderhandelingen van start gaan over een mega-krediet van 10 tot 15 miljard dollar om Rusland van het bankroet te redden.

Dat heeft de Russische vice-premier Anatoli Tsjoebais vanmorgen na afloop van besprekingen met een IMF-delegatie in Moskou gezegd: “Vanaf morgen beginnen we met het IMF te praten over een groot kredietpakket.” Het hoofd van de delegatie van het Internationale Monetaire Fonds, Stanley Fischer, noemde het overleg met Tsjoebais, waar ook premier Sergej Kirijenko aan deelnam, “zeer productief”. Hij beloofde de IMF-bestuursvergadering, die morgen in Washington bijeenkomt, te adviseren de tranche van 670 miljoen dollar over te maken. Het bedrag waar nu overeenstemming over is bereikt maakt deel uit van een al eerder overeengekomen leningenpakket van ruim 10 miljard dollar.

Het Muntfonds had het vrijgeven van deze lening afhankelijk gemaakt van de Russische toewijding om de financiële crisis het hoofd te bieden. Kennelijk heeft Fischer vertrouwen in het anti-crisisplan, dat gisteren op een buitengewone kabinetszitting is aangenomen. President Jeltsin, constaterend dat er “extreme spanningen” in Rusland bestaan, dreigde de Doema buiten spel te zetten als niet alle benodigde wetgeving voor het zomerreces - half juli - is aangenomen.

De regering-Kirjenko wil nog dit jaar 6,7 miljard dollar (acht procent van de begroting) extra bezuinigen. De inkomsten moeten met 3,3 miljard dollar omhoog. Een greep uit de maatregelen: een verschuiving van de fiscale last van producenten naar consumenten in de olie-sector. Afschrijven van oude belastingschuld bij tijdige betaling van nieuwe verplichtingen. Verlaging van de inflatie-correctie voor pensioenen en ambtenarenlonen. Inkrimping van twintig procent van het totale ambtenarenapparaat. Minder geld voor hoger onderwijs en landbouw. Absolute staatscontrole op de productie en verkoop van wodka. Daadwerkelijk innen van inkomensbelasting van buitenlanders. Een versnelde veiling van aandelenpakketen in Rosneft (olie) en Svyazinvest (communicatie).

De consensus over het plan is groot. Behalve de communisten zijn de meeste Doema-fracties positief. Ruslands machtigste captains of industry, die inspraak kregen bij het opstellen van het reddingsplan, waren al eerder akkoord gegaan.

    • Frank Westerman