Rail Cargo-combinatie mikt op Europese top

Het goederenvervoer van de Nederlandse en de Duitse Spoorwegen wordt samen- gevoegd tot een nieuwe 'pan-Europese' onderneming. Meer partners zijn welkom, bleek gisteren in Mainz.

MAINZ, 24 JUNI. Het was met 'grote vreugde' dat de voorzitters het nieuws bekendmaakten. Er was, zo zeiden ze, een 'memorandum of understanding' getekend dat NS Cargo en DB Cargo, de goederenvervoerders van respectievelijk de Nederlandse en de Duitse spoorwegen, zullen fuseren tot Rail Cargo Europe, een onderneming die tot de grootste in Europa gaat behoren. Het nieuwe bedrijf, waarvan NS en Deutsche Bahn (DB) aandeelhouders worden, moet een bijdrage gaan leveren aan de “kwaliteitsverbetering van het goederenverkeer in het kader van de Europese liberalisering van de transportmarkt”.

NS en DB maakten gistermiddag in het Duitse Mainz, waar het hoofdkantoor van DB Cargo is gevestigd, tijdens de persconferentie vooral een gedreven indruk. “De tijd is rijp voor meer en beter goederenvervoer per spoor”, zo sprak bestuursvoorzitter Johannes Ludewig van DB. “Veel te lang zijn de nationale grenzen een belemmering geweest. Terwijl het vrachtverkeer over de weg al lang zonder noemenswaardige hindernissen door Europa rijdt, moeten de spoorwegen bij de grenzen locomotieven verwisselen. Op die manier gaat er veel kostbare tijd verloren. Die grenzen moeten weg, en daarvoor wordt met de nieuwe onderneming Rail Cargo Europe een eerste stap genomen. Het zal een echt alternatief voor het vrachtverkeer over de weg vormen.”Rail Cargo Europe zal aan het einde van volgend jaar, uiterlijk begin 2000, actief worden. Het is nog niet duidelijk in wat voor verhouding NS Cargo en DB Cargo in het nieuwe bedrijf zullen deelnemen. DB Cargo heeft 47.979 medewerkers, NS Cargo 1.878. De Duitsers hebben een jaaromzet van 6,7 miljard mark, de Nederlanders komen uit op 322,2 miljoen mark. NS Cargo heeft 3.800 wagons en 200 locomotieven, DB Cargo 145.000 wagons en 5.100 locomotieven. “Het is duidelijk dat DB Cargo door zijn omvang een groter belang zal krijgen in het nieuwe bedrijf dan NS Cargo”, zo zei bestuursvoorzitter Rob den Besten van de NS. “Er zal de komende weken een businessplan worden geschreven, daarin worden ook deze vragen beantwoord.”

Het belang voor de NS is evident, aldus Den Besten. Hij liet al eerder weten dat NS Cargo (dat vorig jaar een verlies leed van zes miljoen gulden) te klein is om zelfstandig te kunnen voortbestaan. Met DB Cargo krijgen we de strategische partner die we zochten, aldus Den Besten. “Daar komt nog bij dat NS en DB voor het merendeel dezelfde ideeën hebben over de Europese transportmarkt.” Er is evenwel nog een belang: met NS Cargo hebben de NS een verliesgevende dochter, met Rail Cargo Europe worden de NS grootaandeelhouder van een gezond en winstgevend bedrijf. Hoeveel winst DB Cargo maakt, wil het bedrijf niet zeggen, wel dàt het winst maakt.

De nieuwe onderneming wordt naar Duits recht opgezet en krijgt haar hoofdkantoor in Mainz. Omdat de kaders van de beide bestaande bedrijven worden samengevoegd, en er dus dubbelfuncties ontstaan, is het waarschijnlijk dat er ontslagen vallen. Over het hoe en wat daaromtrent kon gistermiddag nog niets gezegd worden. “We maken eerst het businessplan, daar richten we de organisatie op in”, zo zei directeur Ed Smulders van NS Cargo. Duidelijk is wel dat het personeel van het NS Cargo-hoofdkantoor naar Mainz zal verhuizen. Voor wie dat niet wil, zal binnen NS een andere functie worden gezocht.

Het “wezenlijke effect” van de samenwerking is een efficiënt werkende onderneming, die grensoverschrijdend werkt en zodoende goed kan concurreren.

DB Cargo-directeur Eberhard Sinnecker sprak daarom de verwachting uit dat het nieuwe bedrijf sterk zal groeien. “De kosten kunnen sterk omlaag, dat is goed voor onze klanten.” Met hoeveel procent de kosten omlaag gaan, kon Sinnecker niet zeggen.

    • André Ritsema