Pnem/Mega behaalt 239 miljoen winst

EINDHOVEN, 24 JUNI.De Pnem/Mega Groep, energiedistributeur in Noord-Brabant en Limburg, heeft vorig jaar een nettowinst behaald van 239 miljoen gulden, een rendement over het totale geïnvesteerde vermogen van 7 procent en een solvabiliteit (aandeel eigen vermogen) van 37,8 procent.

Dat heeft de groep die vorig jaar ontstond uit een fusie van de provinciale energiebedrijven Pnem (Noord-Brabant) en Mega Limburg, vanochtend meegedeeld. De cijfers zijn berekend op basis van een pro forma consolidatie van de betrokken bedrijven en een aantal dochtermaatschappijen. Vergelijkingen met 1996 kunnen slechts via de afzonderlijke jaarcijfers van de fusiepartners worden gemaakt.

Pnem/Mega is nu het grootste distributiebedrijf van Nederland met een omzet van ruim 4.900 miljoen gulden en 4.500 medewerkers. De kerntaken zijn energie, telecommunicatie en afvalverwerking.

De fusie werd op 19 december vorig jaar geformaliseerd. In 1997 behaalde het voormalige Mega Limburg een nettowinst van 109 miljoen gulden, 17,4 miljoen hoger dan in 1996, bij een omzet van 1.816,6 miljoen. Bij de voormalige Pnem steeg de jaarwinst van 99,3 miljoen tot 106,4 miljoen gulden bij een omzet van 2.604 miljoen. Het verschil van 24 miljoen tussen de geconsolideerde winst van de nieuwe groep (239 miljoen) en de winstbedragen van Pnem en Mega over 1997 (samen 215 miljoen) vloeit voort uit een verschillende afschrijvingsmethode.

Zoals bij de meeste energiebedrijven het geval is, voorziet Pnem/Mega de komende jaren een gedeeltelijke privatisering. “Met de liberalisering van de markten voor energie, telecommunicatie en afvalverwerking ontstaat bij diverse aandeelhouders de wens om aandelen te vervreemden aan partijen buiten de kring van de overheid”, aldus de directie. “Diverse gemeenten willen niet langer via een aandeelhouderschap bij een risicodragende onderneming betrokken zijn. Daarnaast zijn er aandeelhouders die hun bezit voor publieke doelen willen inzetten.”

Binnen één tot twee jaar wordt verkoop van tien procent van het aandelenkapitaal aan private partijen verwacht. De nieuwe Elektriciteitswet bepaalt dat de minister van Economische Zaken daar tot het jaar 2003 toestemming voor moet geven, maar omdat het vooralsnog om een bescheiden privatisering gaat wordt hier geen blokkade verwacht. Zodra de liberalisering van de markten verder vorm krijgt zal een groter deel worden geprivatiseerd. “Het aanvragen van een beursnotering zou een logisch gevolg hiervan kunnen zijn”, zegt de directie in haar jaarverslag.