Milieuconferentie

AARHUS, 24 JUNI. Deelnemers aan de pan-Europese milieuconferentie in het Deense Aarhus hebben vanmorgen twee protocollen aangenomen. In het eerste worden afspraken gemaakt over de vervuiling door zware metalen als lood en cadmium, het tweede regelt de uitstoot van sterk vervuilende organische stoffen. (AFP)