Kabinet Italië overleeft stemming

ROME, 24 JUNI. Het centrum-linkse kabinet in Italië heeft gisteravond ternauwernood een stemming over het buitenlands beleid overleefd, dankzij de steun van een kleine centrum-rechtse partij.

Na een dag van koortsachtig overleg en herhaalde schorsingen van het kamerdebat, met de voetbalwedstrijd Italië-Oostenrijk 's middags als intermezzo, won premier Prodi uiteindelijk het pleit. De Kamer van Afgevaardigden keurde met 310 tegen 79 stemmen, bij 169 onthoudingen, het verdrag goed over uitbreiding van de NAVO met Polen, Hongarije en Tsjechië.

De communisten, die Prodi steunen maar niet in het kabinet zitten, bleven bij hun verzet tegen de uitbreiding van de NAVO. Daardoor had het kabinet op dit punt geen meerderheid meer in de Kamer van Afgevaardigden.

Prodi is uiteindelijk gered door de Democratische Unie voor de Republiek van oud-president Francesco Cossiga. Naar deze vorig jaar opgerichte centrum-rechtse partij zijn 31 kamerleden overgestapt.

De rechtse oppositie onthield zich gisteravond van stemming omdat zij wel voor de NAVO-uitbreiding, maar niet voor het kabinet-Prodi wilde stemmen. Volgens oppositieleider Silvio Berlusconi blijkt opnieuw dat Prodi op essentiële momenten geen meerderheid heeft.

De communisten zijn niet alleen tegen de NAVO maar maken ook bezwaren tegen het economische beleid van Prodi. Vermindering van de overheidsuitgaven, privatisering en vergroting van de concurrentie zijn middelen waarmee Prodi Italië beter wil laten functioneren in Europees verband, maar die door de communisten worden betwist. Als prijs voor steun door de communisten moest Prodi vorig jaar een 35-urige werkweek in het vooruitzicht stellen.

Na overleg, gisteravond, met president Oscar Luigi Scalfaro heeft Prodi gezegd dat hij op korte termijn een parlementsdebat wil om vast te stellen of zijn kabinet nog voldoende steun heeft. De communisten hebben al gezegd dat zij bij een eventuele motie van vertrouwen die los staat van de NAVO, vóór het kabinet zullen stemmen.

    • Marc Leijendekker