Het lijden van het Hazara-volk

BAMIAN - In het midden van Afghanistan woont het Hazara-volk, een bevolkingsgroep van Mongoolse afstamming die zwaar te lijden heeft onder de burgeroorlog die Afghanistan teistert. Maar door de slechte toegankelijkheid van het door hoge bergketens omgeven gebied, dringt maar weinig van hun ontberingen naar de buitenwereld door.

Terwijl de grootste bevolkingsgroep in Afghanistan, de Pathanen, de sunnitische islam aanhangt, behoren de naar schatting 300.000 Hazara's tot de shi'itische geloofsrichting. In de burgeroorlog vechten veel Hazara's mee in de zogeheten 'noordelijke coalitie' - waartoe ook de Oezbeken en de Tadzjieken behoren - die strijd levert tegen de Talibaan, de ultra-religieuze en conservatieve Koran-studenten die het grootste deel van het grondgebied van Afghanistan controleren.

Wegens de strategische ligging van onder andere de provincie Bamian hebben de Talibaan het gebied van de Hazara's vrijwel afgesloten voor hulptoevoer vanuit het zuiden. De weinige wegen die er zijn in het bergachtige gebied, onder andere de weg naar de stad Bamian, worden geblokkeerd. Door dat opgelegde isolement en door de barre weersomstandigheden in de afgelopen winter, is de voedselvoorziening in gevaar gekomen. Grote delen van het bewerkbare land zijn aangetast door overstromingen die volgden op hevige sneeuwval, en veel schapen en ezels zijn omgekomen.

Pas sinds afgelopen april hebben het Wereldvoedsel Programma van de Verenigde Naties (WFP) en het Rode Kruis toestemming gekregen om mondjesmaat voedsel uit te delen: aardappels, meel en olie. Maar de distributie ondervindt grote moeilijkheden.

Om bij de distributiecentra te komen, moeten dorpelingen in het gebied vaak urenlange tochten ondernemen over hoge bergkammen. De internationale hulporganisaties hebben dan ook gewaarschuwd voor hongersnood in het gebied en voor sterfte als gevolg van ziektes. Omdat ook medische hulp nauwelijks aanwezig is in de afgelegen gebieden, kunnen relatief gemakkelijk te bestrijden ziektes niet goed worden behandeld.