Geen besluit Schiphol; Paars II zal kinderopvang uitbreiden

DEN HAAG, 24 JUNI. PvdA, D66 en VVD willen de overheidsbijdrage aan voorzieningen voor kinderopvang in een nieuwe kabinetsperiode verdubbelen. Hierdoor kan de opvangcapaciteit fors worden uitgebreid.

Fractiespecialisten van de drie partijen zijn het hierover gisteren eens geworden. De onderhandelaars van de drie partijen bij de kabinetsformatie, Wallage, Bolkestein en De Graaf, moeten deze afspraak nog goedkeuren.

Momenteel draagt de overheid ruim 400 miljoen bij aan de kinderopvang waar bijna 1,1 miljard gulden in om gaat. Demissionair minister Melkert (Sociale Zaken) heeft er steeds voor gepleit de opvangcapaciteit van nu nog 75.000 plaatsen (voor 210.000 kinderen tussen 0 en 13 jaar) te verdubbelen. Daarbij is het uitgangspunt dat de verhouding tussen wat overheid, ouders en werkgevers betalen aan kinderopvang hetzelfde blijft. Zodoende zal ook de totale bijdrage van de ouders en de werkgevers verdubbelen.

De fractiespecialisten bereikten ook overeenstemming over de beloning van zogenoemde Melkertbanen, gesubsidieerde banen in het bedrijfsleven en bij de overheid. De beloning voor dergelijke banen bedraagt nu nog maximaal 120 procent van het minimumloon van 2.307,50 per maand. Dit percentage wordt verhoogd naar 130 procent. De VVD heeft zich steeds verzet tegen een dergelijke verhoging.

De hoogste ambtenaren bij de ministeries krijgen flexibele arbeidscontracten met een duur van vijf jaar. In ruil hiervoor krijgen zij hogere salarissen, zo spraken de onderhandelaars bij de formatie gisteren af.

Voor het invoeren van dergelijke flexibele contracten is de rijksoverheid overigens afhankelijk van de medewerking van de ambtenarenbonden. De bonden hebben doorgaans grote reserves bij het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. Het invoeren van flexibele contracten leidt onder meer tot aantasting van pensioenaanspraken van betrokken ambtenaren.

Flexibele contracten zijn bedoeld om ambtenaren makkelijker van ministerie te laten wisselen. Ook kunnen ministers sneller af van topambtenaren met wie zij in conflict komen of die in opspraak raken. Hiervoor moeten nu vaak kostbare financiële regelingen, zogenoemde gouden handdrukken, worden getroffen.

De onderhandelaars bereikten gisteren geen overeenstemming over de uitbreiding van Schiphol en de eventuele lokatie van een nieuwe luchthaven. Zij beriepen zich op tegenstrijdige adviezen over de effecten die uitbreiding van Schiphol te weeg brengt. “Als de adviezen elkaar tegenspreken hebben drie eenvoudige parlementariërs een probleem”, zei VVD-onderhandelaar Bolkestein na afloop. De VVD was steeds voorstander voor het maken van keuzes. De informateurs zullen een procedure-afspraak formuleren voor het regeerakkoord. Daarin zal worden opgenomen dat een nieuw kabinet voor het eind van het jaar een beslissing zal nemen over de toegestane groei van Schiphol.