'Fonds voor AOW heeft misleidende naam'

ROTTERDAM, 24 JUNI. Het AOW-spaarfonds, dat het kabinet vorig jaar in het leven heeft geroepen om de financiële lasten van de vergrijzing in de volgende eeuw te temperen, heeft eigenlijk een misleidende naam, vindt directeur drs. H. Brouwer van de Nederlandsche Bank. Brouwer zegt dat in een speech op een congres van de pensioenfondsen vanmiddag in Utrecht over de gevolgen van de komst van de euro voor de pensioenbeheerders.

Brouwer noemt het AOW-spaarfonds een “sigaar uit eigen doos”. De overheid heeft wel een fonds in het leven geroepen, zo luidt zijn kritiek, maar dat is geen echt fonds, in de zin van een spaarpot. Het is een extra vermindering van het begrotingstekort en daarom welkom, maar per saldo moet het kabinet nog steeds geld lenen om het tekort te dekken, terwijl de toekomstige kosten van de vergrijzing, inclusief hogere uitgaven voor medische zorg, juist een begrotingsoverschot moet hebben.

Brouwer deed vanmiddag ook pogingen om twee angsten van pensioenbeheerders en werknemers bij de komst van de Europese en Monetaire Unie weg te nemen. De vrees dat oplopende inflatie straks de omvangrijke Nederlandse pensioenbesparingen zal aantasten of dat Nederland moet gaan bijdragen aan de ontoereikende pensioenvoorzieningen in andere lidstaten noemt Brouwer “niet terecht”.

Brouwer herinnerde eraan dat ook Nederland een deel van zijn pensioenuitkeringen (de AOW) financiert door een heffing over de actieve werknemers, niet door middel van besparingen, zoals de aanvullende pensioenen bij verzekeraars en pensioenfondsen.