Eerste Kamer eens met onmiddellijke belasting opties

DEN HAAG, 24 JUNI.Opties worden zwaarder belast. De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat met onmiddellijke ingang van kracht is om zo de mogelijkheid van belastingbesparende constructies te voorkomen.

Senaatsvoorzitter Korthals Altes nam afstand van de kritiek van het Tweede-Kamerlid Van der Ploeg (PvdA) op de manier waarop de Eerste Kamer om was gegaan met het wetsvoorstel. Volgens Van der Ploeg heeft de behandeling van het wetsvoorstel vertraging opgelopen, wat belastingadviseurs de gelegenheid zou hebben gegeven om nu nog fiscaal aantrekkelijke, 'bestaande' optieregelingen af te sluiten. Van der Ploeg richtte zijn kritiek op onder meer CDA-senator Stevens, tevens belastingadviseur, die voorafgaande aan de behandeling schriftelijke vragen had gesteld.

Korthals Altes noemde de kritiek van Van der Ploeg op de trage behandeling in de Eerste Kamer onterecht. Hij wees erop dat de Tweede Kamer 147 dagen over de behandeling heeft gedaan, terwijl de senaat maar 84 dagen nodig had.

Volgens Korthals Altes is het ook onjuist om de “integriteit” van Stevens in twijfel te trekken. Hij noemde het “een verrijking voor de democratie” dat de Eerste-Kamerleden hun politieke werk uitoefenen naast een gewone baan. Ook PvdA-senator Ter Veld toonde zich “verrast” over de aanval van Van der Ploeg op Stevens. Volgens haar had de CDA-senator “het volste recht en de plicht” om schriftelijke vragen te stellen.

Ter Veld steunt overigens wel het idee van Van der Ploeg om via een reparatiewetje de overgangstermijn uit het wetsvoorstel te halen, zodat managers die nog snel optiecontracten volgens de bestaande regeling hebben gesloten, met terugwerkende kracht volgens het nieuwe regime worden belast. Optieregelingen die op de valreep zijn afgesloten vallen nog vijf jaar onder het oude regime. “Laat de staatssecretaris nu maar eens in een zaal met weduwen wier uitkering onmiddellijk wordt gekort, deze regeling voor de opties verdedigen”, aldus Ter Veld. Demissionair staatssecretaris Vermeend (Financiën) reageerde getergd. De bepaling van vijf jaar is op aandrang van de Tweede-Kamerfracties van VVD en CDA tot stand gekomen; de PvdA tekende toen al bezwaar. Na afloop van de behandeling zei Vermeend gisteren dat hij het inhoudelijk eens is met zijn partijgenoot Van der Ploeg. Hij noemde de reparatiewetgeving echter een zaak voor zijn ambtsopvolger.De nieuwe regeling gaat in zodra de tekst in het Staatsblad staat. Vanaf dat moment geldt een zwaardere bijtelling voor de waarde van het aandeel waar de optie betrekking op heeft.