Diana's wreker

Earl Charles Spencer wordt verweten een slaatje te willen slaan uit de eerste verjaardag van zijn zusters dood. Vanavond bij de BBC, een interview met de broer van Diana.

Diana, my Sister, the Princess. BBC1, 21.00-21.45u.

Zonder de sterren-status van zijn zuster, wijlen Diana de Prinses van Wales, zou de negende Earl Spencer waarschijnlijk in betrekkelijke anonimiteit door het leven zijn gegaan.

Het blad Hallo! zou hem in de afgelopen jaren nooit 350.000 pond hebben betaald voor interviews en fotoreportages over huwelijk, huis en haard. De schandaalpers zou aan de bestierder van een niet bijzonder landhuis in Northamptonshire, noch aan zijn anorexische Victoria, noch aan hun recente scheiding in Zuid-Afrika, veel aandacht hebben besteed.

Zelfs zouden de kranten nauwelijks melding hebben gemaakt van het feit dat Charles Spencers getuige bij dat huwelijk, een studiegenoot uit Oxford, vrij kort na de festiviteiten voor een spectaculaire juwelenfraude de gevangenis indraaide.

Maar bij gratie van Diana, die op 19-jarige leeftijd uit de anonimiteit van een onopvallend bestaan werd geplukt, kreeg ook Charles Spencer een dosis media-aandacht over zich uitgestort, waarvan hij nu eens geniet en dan weer walgt.

Earl Spencer - dankzij een korte carrière bij het Amerikaanse televisie-station ABC noemt hij zich in Who's Who 'journalist' - heeft in zekere zin net zo'n verwrongen en manipulatieve relatie met de media als wijlen zijn zuster.

Dezelfde man die er vorig jaar, bij de uitvaartdienst van Diana persoonlijk op toezag dat geen van de hoofdredacties van de tabloid-press daar aanwezig kon zijn, heeft nu een deal met The Sun gesloten. Die krant gaat de videofilm propageren, die de Earl heeft samengesteld uit familie-opnamen en die te zien zal zijn op de Diana-expositie in de stallen van landgoed Althorp waar zij begraven ligt.

Charles Spencer heeft tevens een boek geschreven over Althorp - en Diana op Althorp - dat hij aan de vooravond van de openstelling van het huis laat voorpubliceren door The Times. En dan is er nog de televisiedocumentaire, die de BBC vanavond uitzendt over Althorp en over het inrichten van de Diana-tentoonstelling, waarin vervat een interview met Charles Spencer zelf.

In de vloedgolf van Diana-herdenkingen die ons in de aanloop tot de eerste verjaardag van haar dood te wachten staat, kunnen cynici de verdenking niet onderdrukken dat Charles Spencer de eerste en lucratiefste slag wil slaan. Hem is dan ook openlijk verweten dat hij profiteert van Diana's dood: 152.000 bezoekers hebben bij voorintekening zo'n 30 gulden per persoon betaald om de tentoonstelling te bezoeken en een blik op 'het eiland' te mogen werpen.

De opbrengst komt niet ten goede aan de liefdadige instellingen die Diana zo dierbaar waren, terwijl de Earl wel kritiek heeft geleverd op de projecten die het Prinses Diana Memorial Fund heeft geadopteerd om in haar naam 100 miljoen pond te verzamelen.

De ondervraagster van de Earl, Sally Magnusson, zegt in de Radio Times van deze week dat Charles Spencer, net als zijn zuster, niet aarzelt om ten overstaan van de camera's zijn diepste gevoelens onder woorden te brengen. Het overlijden van Diana staat hem 'in de ziel gegrift' en hij denkt niet dat hij ooit over haar verlies heen zal komen. Tegelijkertijd verklaart hij zich 'a more thoughtful person' - en dat lijkt een aanwinst voor iemand die er niet tegenop zag de moeder van zijn vier kinderen te vernederen door een paar jaar geleden ten overstaan van een groot aantal genodigden in een toespraak op te merken: “Zoals u weet is de ideale echtgenote iemand die door dik en dun achter je blijft staan. Wel, u kent allemaal Victoria en dus weet u: she's thick (dom) - and she's also thin.”

“Diana bemoederde me als een baby toen we klein waren”, herinnerde Charles Spencer zich in een eerder interview. Beiden leden onder de scheiding van hun ouders en herinnerden zich de verveling van de eindeloze treinreis die vader en moeder van elkaar scheidde. Beiden verafschuwden Raine, dochter en jongere editie van zelf-propagandiste Barbara Cartland en de tweede vrouw van hun vader. Toen die vader overleed, om vier uur in de middag, liet Charles als het nieuwe hoofd van de familie weten dat Raine met ingang van een minuut over vier geen toegang meer had tot Althorp House.

Broer en zus lijken ook in dergelijk onverzoenlijk gedrag sprekend op elkaar. “Ik begrijp hem zo goed. Net als ik, zal hij altijd lijden”, zei Diana over Charles Spencer tegen biograaf Andrew Morton.

Geen wonder dus dat de solidariteit van Spencer met zijn zusje zich verplaatst heeft naar haar twee zonen, 'the boys'. Geen wonder dat hij haar haat jegens de Windsors en alles waar die voor stonden van haar heeft overgenomen. Die uitval in de Westminster Abbey, waar hij als 'bloedverwant' het recht opeiste om 'de ziel van de prinsen te laten zingen' welde op uit zijn eigen gekweldheid - en: “Nee: ik heb er geen spijt van. Ik deed het voor Diana”.

    • Hieke Jippes