Bonden en OR tegen tbs-plan

ROTTERDAM, 24 JUNI. Vakbonden voor overheidspersoneel en de ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben gisteren een 'brandbrief' gestuurd naar de Tweede Kamer. Ze zijn “uitermate ongerust” over het voorstel van ambtenaren van Justitie de terbeschikkingstelling (tbs) af te schaffen.

Eind vorige week werd via deze krant bekend dat de ambtelijke top van Justitie dit voorstel, naast andere voorstellen voor bezuinigingen, had gedaan in een notitie aan de kabinetsinformateurs. De bonden hebben de vaste Kamercommissie voor Justitie gewaarschuwd dat de bezuinigingsgrens is bereikt. Nog verder bezuinigen zou de kwaliteit van het gevangeniswezen “ernstig aantasten”. Volgens Joost van Herpen van de vakbond ASbvakabo wordt er nu ook weer gesproken over de mogelijkheid twee gevangenen op één cel onder te brengen. Van Herpen: “Het zijn alleen nog draconische maatregelen waardoor Justitie op de inrichtingen kan bezuinigen. Twee-op-één-cel zou een gigantische verzwaring betekenen van de werkomstandigheden.”

Afschaffing van de tbs, de maatregel dwangverpleging voor geestelijk gestoorde delinquenten, levert volgens de ambtelijke top van Justitie een besparing op van vijftig miljoen gulden. Van Herpen: “Maar het zou enorme schade betekenen voor de maatschappij. Gestoorde delinquenten moeten toch behandeld worden. In de gewone psychiatrische instellingen zijn de wachtlijsten ook lang.”

Minister Sorgdrager van Justitie liet vorige week weten dat ze het niet eens is met het voorstel de tbs af te schaffen. Dat stelt de bonden op geen enkele manier gerust, zegt Van Herpen: “Zij gaat weg. Wat zij ervan vindt is niet meer dan een advies aan haar opvolger.”