Boek Scientology niet langer geheim

STOCKHOLM, 24 JUNI. Aanhangers van de Scientology-kerk zijn woedend over een vonnis van het Zweedse Hooggerechtshof dat iedereen het recht geeft om een ultra-geheim boek van de beweging in te zien. Van de acht miljoen aanhangers die Scientology over de hele wereld heeft, hebben er maar driehonderd toestemming van de leiding van de kerk om het boek te raadplegen.

De strijd om het Scientology-boek werd ingezet door een Zweedse activist die een campagne tegen de kerk voert. Veel tegenstanders van Scientology beschouwen de beweging als een sekte, die een onaanvaardbaar grote invloed op haar aanhangers uitoefent en hun bovendien zo veel mogelijk geld probeert af te troggelen. Nadat de Zweedse activist in bezit van het 'heilige' boek was gekomen, gaf hij onmiddellijk fotokopieën daarvan aan een aantal Zweedse archieven en het parlement. Hij zette het boek zelfs op Internet, maar door ingrijpen van een lagere Zweedse rechtbank moest hij het daar direct van afhalen. Met dat vonnis begon een juridische strijd die nu in het voordeel van de activist is beslist. Het Hooggerechtshof baseerde zijn vonnis op de Zweedse wetten over de openbaarheid van bestuur.

De Scientology-kerk is inmiddels aan een tegenoffensief begonnen. Aanhangers willen het 'heilige boek' continu lenen (zonder het overigens te lezen) zodat niemand anders toegang tot het document kan krijgen. De Amerikaanse regering kiest in het conflict de zijde van Scientology. “Dit is duidelijk een schending van de Zweedse verplichting om een ongepubliceerd boek te beschermen waarop het auteursrecht van toepassing is”, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Stockholm. (Reuters)