A'dam wil eigen fotocentrum

AMSTERDAM, 24 juni. De gemeente Amsterdam heeft gisteren haar plannen bekendgemaakt voor een eigen fotocentrum in Amsterdam.

Deze plannen staan los van het recente besluit van het bestuur van het Prins Bernhard Fonds (PBF) om het Nederlands Centrum voor de Fotografie in Amsterdam te vestigen. Dit Nederlands Centrum voor de Fotografie moet mede gefinancierd worden uit de opbrengsten van het Wertheimer-legaat (25 miljoen gulden). Het Nederlands Foto Instituut (NFI) en het Nederlands Fotarchief (NFa), nu nog gevestigd in Rotterdam, zouden in de nieuwe organisatie moeten opgaan. De subsidies die het ministerie van OCW verstrekt aan deze instellingen moeten volgens het PBF worden overgeheveld naar Amsterdam. OCW heeft het voorstel inmiddels van de hand gewezen.

Op een persconferentie maakte cultuurwethouder van der Giessen gisteren bekend dat de gemeente Amsterdam een locatie heeft voor een eigen fotocentrum dat opgezet moet worden door de stichting Photo Plaza. Op termijn zouden er ook mogelijk andere instellingen kunnen worden ondergebracht, waaronder NFI en NFa.

De voorgestelde locatie betreft een uitbreiding van het nieuwe Muziekcentrum dat gebouwd zal worden op de kop van de Oostelijke Handelskade. Het College van B&W heeft in zijn vergadering van afgelopen vrijdag toestemming gegeven deze uitbreiding nader te onderzoeken. De voor de bouwkundige aanpassing benodigde extra investering van 12 miljoen gulden is volgens wethouder van der Giessen beschikbaar.

Tijdens de persconferentie op het Amsterdamse stadhuis bleken zowel wethouder Van der Giessen als de eveneens aanwezige Photo Plaza-voorzitter Paul Huf onkundig van de exacte inhoud van het PBF-besluit. “Het PBF heeft gekozen voor deze stad. Wij zijn ervan overtuigd dat deze locatie die door het fonds gewenste invulling zal ondersteunen”, aldus Van der Giessen.

PBF-directeur J.H.L. Meerdink vindt desgevraagd het door Photo Plaza op te zetten fotocentrum een 'te smalle basis' voor het beoogde nationale instituut.