Winst bij Fiat lager dan in 1997

TURIJN, 23 JUNI.Door het inzakken van de automarkt in Brazilië en het aflopen van een stimuleringsplan in Italië verwacht de autodivisie van Fiat dit jaar minder goed af te sluiten dan 1997. Deze tegenvallers worden gecompenseerd door goede resultaten van andere onderdelen van de Fiat-groep.

Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering maakte managing director Paolo Cantarella duidelijk dat de resultaten van de autosector over het eerste kwartaal iets minder goed zijn dan vorig jaar. De winstmarge van Fiat-auto is gedaald van 1,2 naar 0,1 procent.

Op langere termijn heeft Cantarella hoge verwachtingen van de auto-divisie van Fiat, die goed is voor 51 procent van de omzet. Hij verwacht een opleving in de geïndustrialiseerde landen door het aantrekken van de economische groei, en een duidelijke stijging in minder ontwikkelde landen.

Fiat is met een aantal 'wereld-auto's' zeer actief in Latijns Amerika en Oost-Europa. Het Italiaanse bedrijf heeft ook grote plannen in India en China. Cantarella zei dat Fiat in de eerste jaren van het volgende eeuw 3,3 à 3,4 miljoen auto's zal produceren. Vorig jaar maakte Fiat wereldwijd 2,8 miljoen auto's.

De tegenvallers in de autosector zullen binnen de groep worden gecompenseerd door andere dochterondernemingen. Met name voor Iveco (vrachtwagens), New Holland (tractors) en Toro (verzekeringen) zijn de vooruitzichten goed. Cantarella verwacht voor dit jaar een omzet van 94 biljoen lire, ongeveer 110 miljard gulden. Dat zou een stijging zijn van acht procent vergeleken met vorig jaar. De winst blijft naar verwachting ongeveer op het niveau van 1997, ruim vier miljard gulden.

Na de aandeelhoudersvergadering heeft de raad van bestuur een nieuwe president van Fiat aangewezen. De 64-jarige Paolo Fresco, nu nog de tweede man van General Electric, volgt Cesare Romiti op, die 75 is geworden.

Romiti was sinds 1996 president van de onderneming en maakt nu de weg vrij voor Fresco. Romiti studeerde economische wetenschappen en kwam na de oorlog in het bankwezen terecht. In 1974 begon hij bij Fiat, als financieel directeur. Hij ontpopte zich als een man die geen tegenspraak duldde.