Werkloosheid slaat hard toe in Indonesië

JAKARTA, 23 JUNI.De financiële crisis in combinatie met de droogte zal, volgens de Wereldbank, het aantal Indonesiërs dat onder de armoedegrens leeft, opstuwen naar vijftig miljoen op een bevolking van 200 miljoen. Het aantal werklozen zal stijgen tot zeker twintig miljoen of 21,8 procent.

Vorig jaar om deze tijd was dat nog iets meer dan 5 procent. Dennis de Tray, Wereldbank-vertegenwoordiger in Jakarta, sprak gisteren in Jakarta over een dramatische stijging van de werkloosheid, in een land dat zich decennia lang daarover niet hoefde te bekommeren.

Deze week voeren de donorlanden van Indonesië, onder leiding van de bank, overleg in Parijs over steun. Volgens De Tray zal dat gericht zijn op sociale overheidsprojecten. Voorheen hadden infrastructurele werken voorrang.De sociale problemen die met de werkloosheid gemoeid gaan, zijn zorgwekkend. De Tray waarschuwde voor een opleving van de anti-Chinese rellen die vorige maand in Jakarta en andere steden woedden.