Weinig patiënten krijgen hulp

AMSTERDAM, 23 JUNI. De lotgenotenlijn voor depressieve patiënten is het afgelopen half jaar gebeld door 3.300 mensen, terwijl slechts 890 mensen konden worden doorverbonden.

Dat meldt de stichting Pandora, die eind 1997 het initiatief nam voor de lijn. De lijn is open op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. De stichting overweegt de tijden te verruimen.