Wachtlijst huishoudhulp; Geldgebrek bij thuiszorg in Drenthe

ASSEN, 23 JUNI. De organisatie Thuiszorg Drenthe voorziet voor het einde van dit jaar een tekort van 7 miljoen gulden op het budget van 100 miljoen. Voor hulp in de huishouding geldt sinds gisteren een wachtlijst. Verder worden acht van de 24 consultatiebureaus en een kantinegebouw gesloten.

De financiële problemen zijn volgens directeur H. Woldendorp een gevolg van de sterke toename van de vraag de afgelopen twee jaar. “De huishoudelijke dienst is gegroeid met 30 procent, het budget maar met 2,5 procent.” Volgens Woldendorp heeft Thuiszorg Drenthe, met 12.000 cliënten, mogelijk te maken met een sterkere vergrijzing dan in de rest van Nederland. “Ook heeft Drenthe relatief weinig plaatsen in verpleeg- en ziekenhuizen. Er wonen hier naar verhouding meer ouderen thuis.”

Directeur F. Clevers van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg zegt de laatste weken meer noodkreten te hebben ontvangen. “Het lijkt erop dat de vraag naar thuiszorg harder groeit dan iedereen dacht.” Een mogelijke oorzaak is volgens hem de 'ligduurverkorting' in veel ziekenhuizen, waardoor ontslagen ziekenhuispatiënten sneller een beroep doen op thuiszorg.

Ook zou volgens Clevers sprake kunnen zijn van een effect van de veranderingen in de zogeheten 'indicatiestelling'. Sinds begin dit jaar bepalen niet langer de thuiszorginstellingen zelf, maar onafhankelijke commissies van de gemeenten hoeveel thuiszorg iemand nodig heeft.

Thuiszorg Drenthe hoopt met de bezuinigingsmaatregelen het tekort te beperken tot 3,5 miljoen gulden. Ouderen die zich nu aanmelden voor huishoudelijke hulp zullen volgens Woldendorp enige maanden moeten wachten. “Voor de echt schrijnende gevallen houden we nog ongeveer 250 uur per week beschikbaar. Bijvoorbeeld voor mensen die uit het ziekenhuis komen en absoluut hulp nodig hebben. Dat maakt het tekort dus weer groter.”

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt verbaasd te zijn over de problemen in Drenthe. Uit onderzoek bleek in januari dat acht regio's kampen met wachtlijstproblemen, waarbij vooral Eindhoven, Midden-Brabant, Utrecht en Kennemerland ongunstig afstaken. “Drenthe was daar niet bij. We gaan dus eerst eens kijken of er wel een probleem is”, aldus de woordvoerder. Een wachtlijst voor huishoudelijke hulp is volgens hem “niet ongebruikelijk”. “De zorg wordt overal gerantsoeneerd. Dat is niet heel erg dramatisch.”

Het kabinet heeft vorig jaar 75 miljoen, en dit jaar 103 miljoen gulden extra uitgetrokken voor de bestrijding van de wachtlijsten in de thuiszorg. Ook het komende jaar zal vermoedelijk extra geld beschikbaar komen, aldus de woordvoerder van VWS. Volgens Clevers is per jaar ten minste 120 miljoen nodig.