Verbod op tabaksreclame in Europa

BRUSSEL, 23 JUNI.De Raad van Ministers heeft gisteren definitief besloten tabaksreclame in de Europese Unie te verbieden. Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft dadelijk aangekondigd dit besluit bij het Europese Hof van Justitie ter vernietiging voor te dragen.

Duitsland heeft zich fel verzet tegen het Europese verbod op tabaksreclame, omdat dit een kwestie van volksgezondheid zou zijn die niet tot de bevoegdheden van de EU zou behoren. Bondskanselier Kohl heeft de laatste maanden herhaaldelijk gezegd dat de EU zich met teveel zaken bemoeit die tot nationale competenties behoren.

Tot het reclameverbod werd gisteren met een gekwalificeerde meerderheid besloten. Behalve Duitsland stemde ook Oostenrijk tegen. Spanje en Denemarken onthielden zich van stemming. Het Europees Parlement heeft vorige maand al ingestemd met de Europese richtlijn, die de EU-lidstaten tot 2006 de tijd geeft om tabaksreclame en sponsoring door de tabaksindustrie geleidelijk af te schaffen. De tabaksindustrie heeft alles in het werk gesteld om het reclameverbod voorkomen. Ook uitgevers hebben tegen het verbod gelobbyd, omdat zij een achteruitgang van reclameinkomsten vrezen.Duitse Europarlementariërs hebben gezegd dat het hypocriet is om tabaksreclame te verbieden en tegelijkertijd tabaksboeren in Zuid-Europa te subsidiëren.