Veiligheidsdienst: Integratie Marokkanen loopt gevaar

AMSTERDAM, 23 JUNI. Radicale moslims spelen een marginale rol binnen de totale islamitische gemeenschap in Nederland. Wel kan werkloosheid onder moslims in Nederland leiden tot een verscherping van ideologische tegenstellingen.

Daardoor komt het integratieproces in gevaar. Dat staat in een rapport dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vorig jaar waarschuwde de BVD al in haar jaarverslag dat binnen diverse islamitische organisaties anti-Westerse stromingen aan kracht winnen. Deze opvattingen zouden integratie van moslims in de Nederlandse samenleving tegengaan.

In het huidige rapport schets de BVD een beeld van de “moskee als politieke arena”. Volgens de veiligheidsdienst wordt het integratieproces van moslims in Nederland sterk beïnvloed door “politieke krachten in binnen- en buitenland”. Landen als Libië, Iran en Soedan geven volgens de dienst steun aan anti-Westerse krachten binnen de islamitische gemeenschap. Andere landen, zoals Turkije, Marokko en Saoedi-Arabië, proberen het islamitisch radicalisme te bestrijden. Zij zouden daarvoor ook voormalige onderdanen in Nederland inzetten. Volgens de BVD leidt de bemoeienis van “vreemde mogendheden ook tot spanningen en conflicten binnen de islamitische gemeenschap in Nederland”.

Tegenstellingen tussen gematigde en radicale stromingen komen volgens de onderzoekers in veel islamitische organisaties voor. Volgens de BVD blijft het risico bestaan dat radicale elementen binnen de islamitische gemeenschap zullen proberen hun politieke doelen te realiseren met geweld of steun aan geweldadige acties. Hoewel die doelen meestal liggen in de moederlanden, sluit de veiligheidsdienst niet uit dat dergelijke acties zich ook kunnen richten tegen buitenlandse belangen in Nederland. Het bestrijden van deze extremistische groepen is moeilijk. Volgens de BVD gaat het om kleine groepen die zich nestelen in grotere, vaak bonafide organisaties.

Toch is de veiligheidsdienst niet bang dat de radicale groeperingen aan invloed winnen. De meeste islamitische bewegingen hebben een afkeer van de westerse samenleving en een grote weerstand tegen integratie. Maar volgens de BVD zijn slechts weinig moslims bereid om “hun radicale idealen van een islamitische staat of wereldorde met geweld dichterbij te brengen”. Wel vreest de dienst dat radicale groepen het beeld van moslims in Nederland kunnen beschadigen.