Seks Britse homo's mag vanaf 16 jaar

LONDEN, 23 JUNI. Het Britse Lagerhuis heeft gisteren de leeftijd waarop het is toegestaan seksuele betrekkingen met iemand van hetzelfde geslacht te onderhouden, verlaagd van achttien naar zestien jaar. Daarmee is de zogeheten age of consent voor homoseksuelen en heteroseksuelen gelijkgetrokken.

Het wetsvoorstel was een initiatief van Ann Keen, die voor Labour zitting heeft in het Lagerhuis en zelf een homoseksuele zoon heeft. “Het kan niet de rol van de staat zijn om de seksualiteit voor mensen te bepalen”, aldus Keen in het debat gisteren, “noch om homoseksuelen te dwingen heteroseksueel te worden.”

Vier jaar geleden verlaagde het Lagerhuis de age of consent voor homo's al van 21 naar 18. In 1967 haalde Groot-Brittannië - als een van de laatste landen in West-Europa - homoseksualiteit uit het Wetboek van Strafrecht.

Het debat in het Lagerhuis was gisteren fel en emotioneel. Zo vroeg Nicholas Winterton, een Conservatief die sterk tegen homoseksualiteit is gekant, aan zijn partijgenote Eleanor Laing, die zich uitsprak voor het wetsvoorstel, hoe zij “onnatuurlijke praktijken, die een van de belangrijkste bronnen van aids en hepatitis vormen” vanuit het christendom dacht te rechtvaardigen. Uiteindelijk stemden 333 Lagerhuisleden voor het wetsvoorstel en 129 tegen.

Veel parlementariërs vroegen gisteren om waarborgen om jongeren te beschermen tegen ongewenste seksuele avances van mensen (zoals sporttrainers en leraren) die macht over hen hebben. Een amendement om dergelijke seksuele betrekkingen strafbaar te stellen, haalde het echter niet. Volgens de regering was zo'n amendement onverstandig, omdat het zou kunnen betekenen dat een leraar wel met zijn leerling mag trouwen maar vervolgens geen seks met haar mag hebben. Wel stelt de regering een onderzoek in om na te gaan hoe er betere waarborgen tegen ongewenste seksuele avances jegens jongeren kunnen worden getroffen, bijvoorbeeld in het arbeidsrecht.

Het felste verzet tegen de nieuwe wet komt van de rechtse pers en van de kerken. Volgens Sir Patrick Cormack, een van de leiders van het 'religieuze kamp' in het Lagerhuis, is homoseksualiteit niet genetisch bepaald en valt het daarom wel degelijk af te leren. “Wil iemand serieus beweren dat elke zeeman die deze weg (van de homoseksualiteit red.) volgt, zo geboren is? Nee toch.” Religieuze vertegenwoordigers in het Hogerhuis zouden inmiddels voorbereidingen treffen voor een laatste offensief tegen het wetsvoorstel. Het Hogerhuis zou invoering van de wet maximaal met een jaar kunnen vertragen. Volgens opiniepeilingen is ook een meerderheid van de Britse bevolking tegen de wetswijziging gekant.

Vertegenwoordigers van de homo-beweging vierden gisteren tot diep in de nacht feest om de uitslag van de stemming te vieren. Huw Williams van de homo-lobbygroep Outrage zei er verheugd over te zijn dat het Lagerhuis “eindelijk het licht heeft gezien”. Williams onderstreepte tegelijk dat dit slechts “een begin” is. “Er zijn nog steeds zo veel gebieden waar wij worden gediscrimineerd - bij de adoptie en opvoeding van kinderen, in het leger, bij het erfrecht en de erkenning van onze relaties. Daar gaat de strijd verder.” (Reuters, AP, AFP)