Provincie verdeeld over sluiting van ziekenhuis in Velp

ARNHEM, 23 JUNI. De overgrote meerderheid van de Gelderse Provinciale Staten is allerminst overtuigd van de noodzaak het ziekenuis in Velp te sluiten. De Staten willen dat de komende maanden onderzocht wordt of een fusie met het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het streekziekenhuis Zevenaar tot de mogelijkheden behoort.

Vandaag brengen de Gedeputeerde Staten van Gelderland advies over de kwestie uit aan demissionair minister van Volksgezondheid Borst. De minister had Gedeputeerde Staten hier om gevraagd. Het is nog onduidelijk of de gedeputeerden het standpunt van de statenleden overnemen. De regio Arnhem heeft ruim 200 bedden te veel.

Toen na jaren van onderhandelingen bleek dat geen van de ziekenhuizen bereid was tot inkrimping, riep Gedeputeerde Staten van de provincie de hulp in van A. van Montfoort, directeur van het Nationaal Ziekenhuisinsituut en hoogleraar bedrijfseconomie aan de Erasmuninversiteit in Rotterdam. Deze adviseerde enkele weken geleden dat het ziekenhuis in Velp dicht moet. Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate zou alle ziekenhuistaken moeten overnemen.

Het advies van Van Montfoort ontketende een storm van protest. Zorgverzekeraar RZR, lokale huisartsen, patiëntenorganisaties en bewoners uit de regio Velp kwamen in het geweer tegen de voorgenomen sluiting van het Velpse ziekenhuis.

Onder deze druk besloot Gedeputeerde Staten om ook advies te vragen van de commissie Zorg van Pronvinciale Staten. De verschillende fracties in de commissie waren gisteren unaniem in hun oordeel: sluiting van het ziekenhuis in Velp is niet meer dan “één van de opties”.

De drie ziekenhuizen in de regio moeten volgens de statenleden zo snel mogelijk fuseren. Het fusiebestuur kan dan bekijken wat de beste oplossing is voor het beddentekort.

Vanmiddag vergaderen Gedeputeerden over de vraag of het standpunt van de statenleden moet worden overgenomen. Aangezien de minister Gedeputeerden om advies heeft gevraagd, zijn de deze niet gehouden aan het standpunt van de Provinciale commissie.