Overheid zorgt voor banengroei in kleinere bedrijven

DEN HAAG, 23 JUNI. Overheidsbeleid, zoals verruiming van de vestigingswet, vormt in toenemende mate een stimulans voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dat concludeert EIM, het onderzoeksbureau voor het MKB.

Het bureau stelt dat het MKB dit jaar bijna de helft van de toename van de werkgelegenheid voor zijn rekening neemt. Kleine en middelgrote bedrijven zorgen voor een toename van 75.000 banen, bedrijven met meer dan honderd werknemers zijn goed voor een werkgelegenheidsgroei van 80.000 banen. Het EIM acht bedrijven tot zo'n vijf jaar oud “zeer belangrijk” voor de creatie van nieuwe banen.

De onderzoekers menen dat het overheidsbeleid het 'kleine' ondernemerschap bevordert en dat marktwerking via onder meer de verruimde vestigingswet de drempels verlaagt om een nieuw bedrijf te beginnen. Deze bedrijven profiteren ook van de forse groei in de export, die weer het gevolg is van een groeiversnelling in Frankrijk en Duitsland.

De verwachting voor volgend jaar zijn wat somberder omdat de economische groei dan wat verzwakt. In 1999 komen er zo'n 55.000 banen bij in het MKB, schat EIM. Ook zal dat jaar de winst wat afnemen, onder meer door hogere kosten per eenheid product die weer het gevolg zijn van een forse stijging van de lonen en een beperkte groei van de arbeidsproductiviteit.

Wat de diverse sectoren binnen het midden- en kleinbedrijf betreft verwacht het onderzoeksbureau dat de zakelijke dienstverlening en in mindere mate de groothandel verantwoordelijk zullen zijn voor de grootste groei in zowel banen als omzet. De groei in de dienstverlening komt vooral voor rekening van uitzendbureaus en ligt ver boven het landelijke gemiddelde.

De groothandel profiteert dit jaar vooral van de hoge exportgroei, toename van de import en grote vraag naar investeringsgoederen. De groothandel wordt volgens het EIM wel bedreigd door de nieuwe mededingingswet die het lastiger maakt samenwerkingsverbanden aan te gaan.

De detailhandelssector krijgt het volgens de onderzoekers volgend jaar wat moeilijker. Enerzijds omdat consumenten steeds minder besteden in de detailhandel, anderzijds omdat het grootbedrijf de detailhandel wegdrukt.