Ontslagplan bij HMG van de baan

ROTTERDAM, 23 JUNI. Bij de Holland Media Groep (HMG), het moederbedrijf van de televisiestations RTL4, RTL5 en Veronica, zijn gedwongen ontslagen van de baan. Na een gesprek met de vakbonden heeft president-directeur P. Porsius van HMG gisteravond zijn plan ingetrokken om dertig medewerkers te ontslaan.

HMG is ook bereid de werkgelegenheid te garanderen van de 140 medewerkers van het facilitaire bedrijfsonderdeel T&O (cameraploegen en studio's), dat op de nominatie staat om verzelfstandigd te worden. Een woordvoerder van HMG stelt overigens dat die verzelfstandiging nog wel anderhalf jaar in beslag kan nemen.

Bestuurder P. Jekkers van de vakbond FNV Kiem toonde zich vanochtend verheugd over het resultaat: “Het belangrijkste winstpunt is natuurlijk dat die gedwongen ontslagen van de baan zijn. Alle personeelsleden die hun baan kwijtraken zullen, eventueel na om- of bijscholing, een andere functie binnen of buiten HMG aangeboden krijgen. Wij zullen er scherp op letten dat aan die belofte niet wordt getornd.”

Begin deze maand maakte de directie van HMG een grootscheeps reorganisatieplan bekend waardoor 41 miljoen gulden zou moeten worden bespaard. Van de 600 arbeidsplaatsen zouden er 220 worden geschrapt. Behalve door verzelfstandiging van T&O verdwijnen banen bij de financiële administratie, huishoudelijk personeel en het eigen productiebedrijf Holland Media House (HMH). In die onderdelen zouden ook de gedwongen ontslagen vallen.

Porsius heeft zich ten doel gesteld het magere financiële resultaat van de onderneming te verbeteren tot een winst voor belasting van ongeveer 80 miljoen gulden in het jaar 2000. Die doelstelling moet nu enkele miljoenen naar beneden bijgesteld worden.

De ondernemingsraad van HMG is blij met de toezeggingen van Porsius, maar is nog allesbehalve gerustgesteld. “Het is eerst zien, dan geloven”, aldus OR-lid J. Stalenburg. Bovendien wil de OR een “beter doortimmerd plan”. De raad zal dat vrijdag in een gesprek met Porsius aankaarten. “We missen een visie op televisiemaken, daarom is het toetsen voor ons zo moeilijk”, aldus Stalenburg.

De relatie tussen Porsius en zijn OR is al maanden vertroebeld. De raad verwijt hem zich niet aan afspraken te houden. Zo heeft de OR grote problemen met plannen van Porsius om Veronica-directeur U. Glorie en financieel manager R. Brookman in de directie van HMG te benoemen. “Wij waren met Porsius in gesprek over het profiel van kandidaten, en dan lekt uit dat Porsius deze twee kandidaten al aan de aandeelhouders van HMG heeft voorgesteld”, zegt Stalenburg. Binnen het bedrijf bestaan met name bezwaren tegen Brookman. Hij heeft al een reorganisatie van een afdeling op zijn naam staan en wordt te zeer geassocieerd met Porsius die eveneens gezien wordt als harde saneerder.

Porsius' woordvoerder begrijpt niet “dat de ondernemingsraad zich hier zo druk over maakt”. Volgens hem komt Porsius gewoon met een adviesaanvraag over de voorgenomen benoemingen. Hij wijst daarbij op het feit dat de OR wel negatief kan adviseren, maar eventuele benoemingen niet kan tegenhouden.