Nederland tegen lagere hennepsteun

LUXEMBURG, 23 JUNI. Minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) weigert in te stemmen met een voorstel van de Europese Commissie om de premie op de teelt van hennep volgend jaar met een kwart te verminderen. De bewindsman heeft dat gisteren gezegd tijdens de raad van ministers van Landbouw van de Europese Unie, die deze week in Luxemburg bijeen is.

Van Aartsen wees erop dat de teelt van hennep vooral in het noorden van Nederland voor een aantal boeren van groot belang is. Hennep wordt onder meer gebruikt voor de productie van touw. Het gaat om een 'non-foodgewas', waarin boeren de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd, aldus Van Aartsen.

Boeren worden al enkele jaren aangespoord om hun land braak te laten liggen of producten te telen die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn. Dat gebeurt ter voorkoming van overschotten, zoals die nu weer met graan aan het ontstaan zijn. “Die hennepteelt laat ik niet zomaar in gevaar komen”, aldus Van Aartsen gisteren.

Wat de bewindsman vooral stoort is de motivatie van de Commissie, die zegt bezorgd te zijn over 'eventueel illegaal gebruik van hennep'. “Dus de teelt van hennep voor de drugsmarkt. Op zichzelf val ik die bezorgdheid niet aan, maar voor het illegaal gebruik van gesubsidieerde hennep is nog nooit een bewijs geleverd”, stelt Van Aartsen.

Naast een verlaging van de premie voor de productie van hennep wil de Commissie ook dat telers gaan werken met verplichte contracten. Vooraf moet dus duidelijk zijn aan wie zij hun hennep gaan afleveren. Voorts moeten de producenten gaan werken met hennepsoorten die een bepaald maximum aan THC (tetrahydrocannabinol) bevatten, de stof die voor de hallucinerende werking van cannabis zorgt. Ook wil de Commissie dat direct na de zaadvorming van de planten wordt geoogst. Een laatste voorwaarde voor subsidiëring van deze teelt is dat vooraf administratief toestemming wordt gekregen om bepaalde oppervlakten in te zaaien.

Niet alleen Nederland heeft zich inmiddels tegen de voorstellen van de Commissie verklaard. Ook Italië heeft grote problemen. De Italiaanse minister Pinto voelt niet voor een verlaging van het maximumgehalte aan THC, omdat die wetenschappelijk op geen enkele manier is gefundeerd. Dergelijke maatregelen zouden het onmogelijk maken er een 'passende kwaliteit aan hennepvezels' in Italië op na te houden. Als het aantal rassen dat mag worden gebruikt in het gedrang wordt gebracht is dat ook in strijd met het algemene beleid van de Unie om 'genetisch gedifferentieerd en inheems materiaal in de landbouw' in stand te houden, zo stelt Pinto.

De Britse voorzitter Cunningham heeft de zitting inmiddels tot vanavond geschorst. Morgen praten de ministers verder over onder andere het prijzenpakket voor het komend jaar en een nieuw beleid ten aanzien van de import van bananen. Daarbij wil Van Aartsen vooral een goede bescherming bewerkstelligen van zogeheten 'fair trade-bananen', zoals de bananen die in Nederland onder het merk Max Havelaar worden verkocht.

    • Bram Pols