Moskou lanceert anti-crisisplan, dreiging dekreet

MOSKOU, 23 JUNI. Rusland is, naar eigen zeggen, met een “adekwaat antwoord gekomen' op het dreigende bankroet van de staat. In een vanmorgen op een buitengewone kabinetszitting aangenomen anti-crisisplan geeft de regering prioriteit aan het dichten van de gaten in de begroting door drastisch minder op de kapitaalmarkt te lenen.

President Jeltsin heeft van de door communisten en nationalisten beheerste Doema geëist dat de twintig benodigde noodwetten nog voor het zomerreces moet zijn behandeld en goedgekeurd.

“Indien dit niet gebeurt, zullen er andere maatregelen genomen worden”, zei hij, zinspelend op het afkondigen van decreten.“De staat komt vele miljarden roebels tekort”, voegde hij er aan toe.

De kern van de financiële crisis is volgens de 35-jarige premier Kirijenko - onder wiens auspiciën het plan tot stand is gekomen - een “gebrek aan vertrouwen, met name in de Russische overheidsinstanties, zowel in de uitvoerende als de wetgevende macht en de lokale lichamen.”

Het document onderkent de acute dreiging van een “schuldencrisis” en rekent voor dat de staat alleen al dit jaar aan rente en aflossing op 35 procent van het budget kwijt is. De totale loonschuld van de staat bedroeg per 1 juni 10,8 miljard dollar.

De Centrale Bank blijft topprioriteit geven aan het stutten van de roebel, en het terugbrengen van de rente van 60 procent naar 20 tot 25. Verder komt er een staatsmonopolie op wodka en andere sterke drank, om meer greep op de accijnzen te krijgen. Bedrijven kunnen een korting tot vijftig procent krijgen op gas en elektra als ze hun fiscale verplichtingen nakomen, zo luidt een van de maatregelen.

Het crisisplan, waarvoor overleg is gevoerd met Ruslands machtige captains of industry, is tevens bedoeld als een soort blijk van goodwill voor de IMF-delegatie die gisteravond in Moskou is aangekomen.

Het IMF had het vrijgeven van een reguliere lening van 670 dollar een week uitgesteld om meer toewijding van het Kremlin te krijgen.

Naar verwachting zal de toegezegde tranche nu worden overgemaakt, waarna de onderhandelingen over een reddingspakket van 10 tot 15 miljard dollar van start kunnen gaan.

Buitenlandse investeerders zeggen dat alleen zo'n dure “verzekeringspolis van het IMF” het vertrouwen in de Russische economie kan herstellen. Doema-voorzitter Gennady Selezjnov, een communist, zei vlak voor de bijzondere regeringssessie dat hij de door vele gevreesde devaluatie van de roebel onvermijdelijk achtte.

“Rusland balanceert op het randje van het faillissement”, kopte vanmorgen de Novye Izvestija. “Het is niet is niet alleen niet in staat zijn mijnwerkers en leraren en soldaten te betalen, maar evenmin de buitenlandse financiële instellingen en de eigen banken.”

    • Frank Westerman