Mildere straf weigeryuppen

ROTTERDAM, 23 JUNI. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft de aanpak van weigeryuppen drastisch gewijzigd. In de afgelopen dagen werden niet zoals gebruikelijk zeven maanden gevangenisstraf maar een voorwaardelijke lage celstraf met een (soms hoge) geldboete gevonnist. Daarbij werden de betrokkenen veroordeeld tot 240 uur dienstverlening. Het openbaar ministerie is inmiddels in beroep gegaan.

“Er zit eindelijk beweging in deze kwestie”, constateert de Haagse advocaat E.Linssen-Van Rossum opgetogen. In de afgelopen drie jaar heeft ze de verdediging gevoerd van honderden dienstweigeraars. “Van deze groep zijn er zeker honderdvijftig veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf. Steeds dezelfde eis en hetzelfde vonnis. Zoiets is geheel in strijd met ons rechtssysteem dat iedere verdachte recht geeft op een individuele benadering”, aldus Linssen. Ze schat dat in totaal vierhonderd tot vijfhonderd jongemannen tot zeven maanden gevangenisstraf zijn veroordeeld. “Het is misleidend om hen met weigeryuppen aan te duiden. In veel gevallen gaat het om jongens die burgerlijk ongehoorzaam zijn geweest omdat het bij de overgang van een dienstplicht- naar een beroepsleger een chaos was. Zij zagen de zin van de dienstplicht niet meer en besloten een poging te wagen om er onder uit te komen”, aldus de advocaat.

Eind vorige week werd één van haar cliënten voor het eerst veroordeeld tot een maand voorwaardelijk, een geldboete van 3.600 gulden (“naar draagkracht”) en 240 uur dienstverlening. Die laatste straf zou ook nog moeten verdwijnen, vindt Linssen. Aan cliënten van haar collega's werd in een aantal gevallen een boete van tienduizenden guldens opgelegd.

Niet bekend