Klasje diplomaten verdwijnt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat de opleiding tot diplomaat verzakelijken. Status wordt minder belangrijk dan echte prestaties.

DEN HAAG, 23 JUNI. Het zogenoemde diplomatenklasje van Buitenlandse Zaken verdwijnt. De diplomaat van de toekomst wordt individueler opgeleid. Het nieuwe opleiding- en beoordelingssysteem van diplomaten zal “harder en motiverender” zijn, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In het kader van de zogenoemde herijking van het buitenlands beleid verandert ook het personeelsbeleid. Vandaag bespreekt de ambtelijke top van Buitenlandse Zaken voorstellen over het nieuwe personeelsbeleid en op het departement wordt ervan uitgegaan dat het diplomatenklasje in zijn huidige vorm verdwijnt.

Tweemaal per jaar verzorgt het ministerie interne opleidingen tot 'overplaatsbaar beleidsmedewerker' op ambassades en consulaten. De toelatingseisen zijn een afgeronde universitaire opleiding en de Nederlandse nationaliteit. De opleiding duurt vijf maanden en gemiddeld nemen zo'n dertig mensen deel aan het 'klasje'.

Buitenlandse Zaken wil personeel meer aannemen op grond van specifieke kennis. “De cultuur was dat je op een diplomatenpost, die bijzondere kennis vereiste, mensen neerzette die in het klasje hadden gezeten, ongeacht of ze over die kennis beschikten. Dat verandert”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in een toelichting.

Daarnaast komt voor het diplomatencorps een nieuw beoordelingssysteem. Wie ambassadeur is, blijft dat niet automatisch. Tot nu toe 'stuitten' jonge, uitstekende, diplomaten nog vaak op oudere collega's die op basis van anciënniteit (aantal dienstjaren) in de organisatie waren opgeklommen. “Status wordt minder belangrijk, we zullen echt naar prestaties kijken. Een slecht functionerende ambassadeur moet ander werk zoeken”, aldus een voorlichter van Buitenlandse Zaken. Jonge, briljante diplomaten krijgen de gelegenheid in hun carrière een paar stappen tegelijk te maken. “We zijn in het verleden te aardig voor elkaar geweest. Dat kan niet meer”, signaleert de woordvoerder.

Het ministerie hoopt nog dit jaar met het nieuwe beoordelingssysteem aan de slag te kunnen gaan. Het maakt deel uit van een pakket voorstellen die een speciale stuurgroep personeelsbeleid na de herijking heeft verzameld. Stuurgroep en departementsleiding werken de komende maanden de voorstellen verder uit.