Hoofdkantoor gaat naar Mainz; NS Cargo fuseert met Duits spoor

ROTTERDAM, 23 JUNI. De Nederlandse Spoorwegen en de Deutsche Bahn brengen al hun goederenvervoer onder in een nieuw bedrijf, Railcargo Europe AG. De hoofdzetel van het bedrijf komt in Mainz.

Dit maken de voorzitters van de raden van bestuur van beide spoorwegmaatschappijen vanmiddag in Mainz bekend. De joint venture moet in de tweede helft van 1999 operationeel zijn. Over de verdeling van aandelen en zeggenschap bestaan nog onzekerheden. DB Cargo is ongeveer dertig keer zo groot als NS Cargo, maar het Nederlandse bedrijf beschikt over strategisch zeer belangrijke faciliteiten in de Rotterdamse haven.

NS Cargo boekte vorig jaar een verlies van 6 miljoen gulden bij een omzet van 310 miljoen. Naar verluidt liepen de verliezen het eerste kwartaal van dit jaar verder op, ondanks een ingrijpende reorganisatie die twee jaar geleden is ingezet. Door die reorganisatie zou de personeelsomvang moeten worden teruggebracht van 1.600 naar 1.000, exclusief de 450 machinisten. DB Cargo heeft circa 48.000 medewerkers.

Voor het productiepersoneel zullen de gevolgen gering zijn, zo verwachten de bonden, die vanmorgen door de directie van NS Cargo zijn ingelicht. De toekomst voor de circa tweehonderd mensen op kantoor is onzekerder. “Men zal de dubbele functies eruit trachten te halen. Ook zullen mensen niet snel bereid zijn om naar Duitsland te verhuizen”, verwacht A. Huizinga, bestuurder van de CNV Bedrijvenbond.

De eerste reactie van de bonden is gematigd positief. “De schaalgrootte van het nieuwe bedrijf biedt betere garanties voor de toekomst”, aldus FSV-bestuurder B. Jansen. “Maar het mag niet ten koste gaan van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden.” Hij is enigszins bezorgd dat het uit het NS-concern lichten van Cargo ook consequenties voor andere NS-onderdelen zal hebben, met name voor die bedrijfsonderdelen die diensten aan NS Cargo leveren, zoals NS Materieel.

De stap van de NS komt niet onverwachts. NS Cargo was al een tijd op zoek naar een partner, omdat het bedrijf eigenlijk te klein is om op Europese schaal een belangrijke rol te spelen in het goederenvervoer per spoor. “Als klein, relatief succesvol spoorbedrijf moet je dan kiezen: wil je een niche-speler worden, of wil je tot de grote spelers behoren. Wij willen tot de grote spelers behoren, maar dat kunnen we nooit op eigen kracht”, zei Cargo-directeur E. Smulders drie maanden geleden in deze krant.

De verladersorganisatie EVO - die de klanten van het goederenvervoer per spoor vertegenwoordigt - is 'niet negatief' over de stap van beide spoorwegmaatschappijen. De EVO rekent erop dat de kwaliteit van het goederenvervoer per spoor hierdoor zal toenemen, maar maakt zich zorgen over de grote Duitse machtspositie in deze branche. Minister van Verkeer en Waterstaat A. Jorritsma ziet een grootse toekomst voor het al jaren kwijnend goederenvervoer per spoor. Daarvoor wordt voor ruim 9 miljard gulden de Betuwelijn aangelegd.