Hongkong steekt ruim elf miljard in sanering economie

PEKING, 23 JUNI. Een somber kijkende zakelijk leider van Hongkong, chief executive Tung Chee-hwa, kondigde gisteren in een directe televisie-uitzending aan dat het bestuur van de Speciaal Administratieve Regio Hongkong heeft besloten tot een economisch hulppakket van omgerekend 11,5 miljard gulden (44 miljard Hongkong dollar). Tung voorspelde voor het tweede kwartaal van dit jaar een negatieve economische groei. Hongkong stevent, na een negatieve groei van twee procent over het eerste kwartaal, af op een economische recessie.

“We zijn ons volledig bewust dat onze economische vooruitzichten zeer kritiek zijn”, zei Tung. Maar ondanks de economische neergang en de groeiende werkloosheid in de regio zei Tung persoonlijk in te staan voor het behoud van de waardevaste koppeling van de Hongkongse munt aan de Amerikaanse dollar. De koppeling, de laatste die in de door de recessie getroffen regio overeind is gebleven, heeft een verlammend hoge rentevoet veroorzaakt. “Als wij de waardevaste koppeling niet kunnen voorzetten, zullen de economische offers ondenkbaar groot zijn”, zei Tung.

Op 1 juli 1997 hield de Britse kroonkolonie op te bestaan en ging Hongkong over in Chinese handen. In de tussenliggende twaalf maanden heeft de regio een dramatische economische ontwikkeling doorgemaakt - deels het gevolg van een economische luchtbel van optimisme na de overdracht, waardoor Hongkong met het vertrek van het Britse koloniale bestuur leek gedepolitiseerd, en deels de invloed van de economische crisis elders in de regio. Sinds het begin van de crisis vorige zomer is de vastgoedmarkt, de motor van de Hongkongse economie, met bijna de helft in waarde afgenomen. Daardoor zakte de effectenmarkt van Hongkong ineen van een recordhoogte van meer dan 16.000 punten vorig jaar augustus tot iets boven de 8.000 vandaag. Ook de toeristenindustrie heeft een flinke deuk opgelopen. En de Hongkongse media geven tips aan werkloze medeburgers om een 'massale traumatisering' te voorkomen (“Bedenk, U bent niet de enige zonder een baan”).

Tung heeft nu besloten een einde te maken aan, wat ook hij noemt, de “traumatische ervaringen van de afgelopen zes maanden.” Allereerst wordt de verkoop van percelen overheidsgrond tot volgend jaar april opgeschort. Verder zullen rente-inkomsten op lokale deposito's worden vrijgesteld van belasting, waardoor naar schatting 52 miljard gulden, nu geparkeerd buiten Hongkong, zal terugvloeien in de Hongkongse banksector. En om aan te geven dat het het bestuur ernst is, zal de voorgenomen verhoging van de lonen van 330 hoge ambtenaren niet plaatshebben - een besparing van 18 miljoen gulden. Het gehele plan kost Hongkong 11,5 miljard gulden, wat een begrotingstekort zal opleveren van 5,6 miljard gulden. Voor het huidige begrotingsjaar, dat op 1 april is begonnen, was ondanks de economische crisis een overschot van 2,8 miljard gulden voorzien.

Voorstanders van economische interventie beweren dat de maatregelen niet ver genoeg gaan en de meeste hulpbehoevenden, zoals middelgrote bedrijven en individuele huishoudens, buitensluiten. Anderen beweren dat het ontbreken van een doortastende New Deal, maatregelen die het gehele economische landschap in Hongkong hergroeperen, het behoud is van het geloof in Hongkongs onafhankelijke kracht. Het grootste drama, zo menen zij, is wanneer na afloop van de crisis blijkt dat Hongkong zijn drijfveer heeft verloren en een gesubsidieerde economie is geworden.

    • Floris-Jan van Luyn