Europarlementarie¨rs

In het artikel 'Europarlement geschokt door kritiek leiders EU' (NRC Handelsblad, 18 juni) staat dat het presidium van het EP salarisvoorstellen voor de europarlementariërs heeft gedaan die liggen tussen 20.000 en 26.000 gulden per maand. Dit is niet waar. Die bedragen worden genoemd in een brief van de voorzitter van de speciale werkgroep voor de hervorming van het salaris- en vergoedingensysteem als maxima die nog binnen de begroting passen.

In het openbaar gemaakte voorstel zelf staat dat het salaris van EP-leden een x percentage van het salaris van een Europese rechter moet zijn. Over de uiteindelijke hoogte spreekt de plenaire vergadering van het EP zich na de zomer uit. Vanzelfsprekend gebeurt dit in het openbaar. Daarna moeten alle regeringen het voorstel goedkeuren. Vooruitlopend hierop pleit het EP ervoor niet daarop te wachten en nu al de vergoedingen overeen te laten komen met de werkelijk gemaakte kosten. Het zou mooi zijn als bij de volgende Europese verkiezingen de lucht geklaard is.

    • Ron Evers
    • Wnd. Hoofd Ep Voorlichtingsbureau