Concurrentie in gaslevering lastig

ARNHEM, 23 JUNI. Langjarige contracten verhinderen dat het Gelderse energiebedrijf Nuon aardgas levert van een concurrent van de Gasunie. Nuon wil al een tijdje gas van Mobil via de leidingen van de Gasunie naar enkele afnemers brengen, maar is daar nog altijd niet in geslaagd, zo bleek gisteren bij presentatie van de toekomstplannen van de energiemaatschappij.

De levering van concurrerend gas stuit op twee problemen: het leidingennet, dat in handen is van de Gasunie en langlopende contracten. Tot voor kort waren energiemaatschappijen verplicht hun gas bij de Gasunie in te kopen, en die contracten gelden nog steeds.

Na lang soebatten is het probleem van het gastransport uit de wereld, bleek gisteren. Maar de Gasunie is tot nu toe niet bereid gebleken de langlopende contracten voor afname van aardgas open te breken. Via tal van juridische procedures, zoals bij een arbitragecommissie, probeert de Nuon van het contract af te komen. Ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit kijkt naar de contracten.

Nuon-directeur T. Swelheim noemde het een slechte zaak dat de markt voor aardgas minder geliberaliseerd dreigt te worden dan de markt voor elektriciteit. Vooral voor Nuon is dat nadelig, omdat dat bedrijf veel huishoudens van elektriciteit voorziet (1,2 miljoen), maar slechts 400.000 van gas. “Andere bedrijven kunnen met hun gaswinsten ons gaan beconcurreren op elektriciteit. Dat is onrechtvaardig”, aldus Swelheim. (ANP)