Asielprocedure wordt eenvoudiger

DEN HAAG, 23 JUNI. PvdA, VVD en D66 hebben “op hoofdlijnen” een akkoord bereikt over het asielbeleid in een nieuw, paars kabinet. Het akkoord moet leiden tot een snellere afhandeling van asielaanvragen en een eenvoudiger beleid. De onderhandelaars hebben dit gisteravond bekendgemaakt.

Het akkoord bevat geen belangrijke veranderingen ten opzichte van het asielbeleid van het huidige kabinet, oordelen betrokken politici van PvdA en D66. VVD-leider Bolkestein had daar daags voor de verkiezingen in mei wel op aangedrongen. Bolkestein sprak gisteren wel van ingrijpende wijzigingen, die hun uitwerking niet zullen missen. Onderhandelaar Wallage (PvdA) betwijfelt of de nieuwe maatregelen zullen leiden tot minder asielzoekers.

De partijen hebben afgesproken het aantal verschillende statussen terug te brengen naar twee. De ene verblijfsvergunning geeft recht op een permanent verblijf in Nederland, de andere biedt een tijdelijk verblijf. Nederland telt op dit moment nog vijf verschillende soorten statussen.

De onderhandelaars willen ook de mogelijkheden beperken om bezwaar aan te tekenen tegen een afwijzing van de asielaanvraag. Vrijwel alle asielzoekers tekenen nu bij het ministerie van Justitie bezwaar aan. Deze mogelijkheid vervalt. De gang naar de rechter blijft wel open. Het beperkte hoger beroep, dat opnieuw wordt ingevoerd, zal voor meer asielzoekers toegankelijk worden. De VVD komt zo de PvdA en D66 tegemoet. De drie partijen hebben ook afgesproken dat asielzoekers voortaan naar school mogen en werk mogen verrichten.

Voor verschillende groepen asielzoekers zal de opvang verslechteren. Het gaat om asielzoekers die al een aanvraag in een andere EU-lidstaat hebben lopen en om asielzoekers die voor de tweede of derde keer een verzoek om toelating indienen.

De onderhandelaars zijn het gisteren ook eens geworden over het minderhedenbeleid. Ze willen werkloze allochtonen verplichten de Nederlandse taal te leren.