Antwoord op overnames; Mogelijke fusie Rabo en Achmea

ROTTERDAM, 23 JUNI. De financiële concerns Rabobank en Achmea (onder meer Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Staal Bankiers) zijn in gesprek over samenwerking. Beide bedrijven noemen de toenemende concurrentie in de Europese markt als belangrijkste reden voor de besprekingen.

Of de lopende gesprekken leiden tot een fusie is niet duidelijk. Zowel Achmea als de Rabobank wijzen er in een reactie op dat er voortdurend gesprekken tussen verschillende bedrijven in de financiële wereld plaats vinden. Volgens een zegsman van de Rabobank vinden de gesprekken met Achmea op “hoog niveau” plaats, maar of de topmannen H. Wijffels (Rabobank) en G. Swalef (Achmea) persoonlijk aan tafel zitten wilde hij niet zeggen.

Rabobank en Achmea hebben beide een coöperatieve structuur, die grote overnames (met eigen aandelen) onmogelijk maakt. Wanneer beide bedrijven tot een fusie besluiten, ontstaat een van de grootste financiële combinaties in Nederland.

De twee bedrijven, waar bijna 53.000 mensen actief zijn, beschikken gezamenlijk over een balanstotaal van bijna 500 miljard gulden.

De Achmea Groep omvat een groot aantal verzekeraars (onder meer Avéro, Centraal Beheer, FBTO, Zilveren Kruis), enkele banken (Staal Bankiers) en lijfde begin dit jaar de grote pensioenfondsbeheerder PVF in. Ook heeft Achmea plannen om met het GAK, de grootste uitvoeringsinstelling van Nederland, samen te gaan werken.

Een woordvoerder van Achmea noemt het prematuur om te speculeren op een fusie. “Wij zijn voortdurend in gesprek met allerlei bedrijven over strategische onderwerpen en u moet de besprekingen met de Rabobank niet te zwaar nemen”, aldus de Achmea-zegsman. Volgens hem is dat het logische gevolg van de ontwikkelingen op de Europese markt. “Die gaat meer en meer open.”

Ook de Rabobank noemt de toenemende concurrentie op de EMU-markt als belangrijkste reden voor de besprekingen. “In die markt zal op kosten worden geconcurreerd. Dat is dus een belangrijk gegeven voor de gesprekken”, zegt een woordvoerder van de bank. Volgens hem is de Rabobank met “diverse partijen” in overleg: zo wordt al enige tijd met de Belgische Kredietbank over samenwerking gesproken. Met welke partijen in Nederland verder wordt gesproken, wil de zegsman niet kwijt.

Inhoudelijk wilde de Rabobank-woordvoerder niet op de gesprekken ingaan. “Het gaat om een uitwisseling van visies, ervaringen en verwachtingen met betrekking tot de financiële markt in Europa”, zo luidt de verklaring. Rabobank ziet Achmea als “een belangrijke partij” op de Nederlandse markt voor financiële dienstverlening, zeker op het gebied van verzekeringen.

Achmea boekte vorig jaar een nettowinst van 661 miljoen gulden. De omzet kwam uit op 16 miljard gulden. De Rabobank realiseerde het afgelopen jaar een nettowinst van 1,9 miljard gulden.