Advertentie-omzet STER loopt terug

ROTTERDAM, 23 JUNI. De inkomsten van de STER, de organisatie die voor de publieke omroep advertentieruimte verkoopt, zijn in 1997 met 2 procent teruggelopen ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale markt is in die periode gegroeid. De daling van marktaandeel is volgens de STER tot staan gebracht. Voor het lopende jaar verwacht de organisatie een stijging van 5 procent te realiseren.

In 1997 verkocht de STER voor 329,6 miljoen gulden aan spotjes voor televisie tegen 336,9 miljoen in 1996. Ook de bestedingen van adverteerders bij de publieke radiozenders daalde in dat jaar van 117,5 miljoen gulden tot 115,9 miljoen. Gecorrigeerd voor verschillende kortingen kwam de STER in 1997 uit op een netto-omzet van 376,8 miljoen gulden, 2 procent minder dan een jaar eerder.

Door een interne reorganisatie, waarbij op kosten werd bespaard, is de STER er wel in geslaagd het exploitatieresultaat te stabiliseren op 348,8 miljoen gulden over 1997. Het treffen van een voorziening van 6,5 miljoen gulden voor de verliezen uit het samenwerkingsverband met BizBoard stond een stijging van dit resultaat in de weg. BizBoard had het plan opgevat om 30 tot 40 elektronische billboards in grote winkelcentra te plaatsen waar reclamespotjes zichtbaar zouden zijn. Volgens directeur C. Vis van de STER is dat plan mislukt. Er staan nog maar vier BizBoards. De STER heeft besloten de samenwerking te stoppen.

De directie van de STER toont zich in het jaarverslag tevreden over de resultaten van de reorganisatie. Afgelopen jaar werd de commerciële afdeling heringericht “om een sterk marktgerichte werkwijze kunnen realiseren”. Zo heeft de STER een nieuw prijsbeleid ingevoerd waarbij tarieven voor televisie werden gedifferentieerd per doelgroep. Kostenbesparingen lieten zich zien in een daling van de bedrijfslasten van 29,5 miljoen gulden tot 21,9 miljoen gulden in 1997. Het aantal mensen dat voor de STER werkzaam is daalde van 73 in 1996 naar gemiddeld 61 een jaar later.

Het is dit jaar voor het eerst dat de STER een uitgebreid financieel jaarverslag publiceert. Daaruit blijkt ondermeer dat de bezoldiging aan de driehoofdige directie van de STER 775.833 gulden bedraagt.