Werkloosheid blijft hardnekkig probleem

PARIJS, 22 JUNI. Ondanks de uitbundige economische groei in de industrielanden blijft de werkloosheid een hardnekkig probleem. Het aantal werklozen neemt de komende tijd slechts licht af en komt niet onder de grens van 35 miljoen.

Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar halfjaarlijks rapport over de werkloosheid dat zij vandaag publiceerde. Het stuk komt morgen en woensdag ter tafel op het hoofdkantoor in Parijs als de ministers van Sociale Zaken van de 29 aangesloten landen bijeenkomen.

De bewindslieden bespreken de verschillende ontwikkelingen in de landen die op zoek zijn naar oplossingen. Daarbij kijken zij vooral naar de maatschappelijke gevolgen van de werkloosheid.

De OESO, die in het verleden nadrukkelijk heeft gewezen op het gevaar van een sociale tweedeling, onderstreept in haar jongste publicatie de situatie van gezinnen zonder werkenden. Het aantal huishoudens dat uitsluitend uit niet-werkenden bestaat, is duidelijk gestegen behalve in de Verenigde Staten, Nederland en Ierland.

Ook de jeugdwerkloosheid krijgt in Parijs aandacht. Momenteel slagen maar drie van de vijf schoolverlaters erin snel een baan te vinden. De helft van hen krijgt dan bovendien slechts tijdelijk werk. De organisatie merkt op dat de economische groei in 1997 met 3,1 procent op het hoogste peil in de afgelopen acht jaar lag. In 1998 en 1999 zal het tempo terugvallen tot 2,4 procent, waarbij nog onduidelijk is wat precies de gevolgen zijn van de Azië-crisis op de rest van de wereld.

De gestage groei helpt in de welvarende landen maar een beperkt aantal werklozen aan een baan. Vorig jaar slonk het leger werklozen tot 35,4 miljoen vergeleken met 36,4 miljoen in het jaar ervoor, maar volgend jaar zakt het aantal niet verder dan 35,1 miljoen. Dat komt neer 7 procent van de beroepsbevolking. De vooruitzichten voor de EU zijn een stuk somberder. Daar blijft de werkloosheid met een percentage in de dubbele cijfers een ernstig sociaal en economisch probleem. Vorig jaar bedroeg de werkloosheid 11,2 procent, dit jaar 10,9 procent en in 1999 10,5 procent. (ANP)