Voorstel Pronk: 'Bezuinig op stimuleren van de export'

DEN HAAG, 22 JUNI. Minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) ziet mogelijkheden in de komende kabinetsperiode te bezuinigen op de uitgaven voor internationale samenwerking en die voor exportbevordering.

De PvdA'er wil daarmee een verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking financieren.

Pronk deed zijn suggestie gisteren in het televisieprogramma Buitenhof. Hij beschouwt zijn idee als een alternatief voor de voorstellen van de VVD om rechtstreeks te bezuinigen op de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

De Partij van de Arbeid gaat in zijn verkiezingsprogramma uit van een verhoging van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking van 0,8 naar één procent van bruto nationaal produkt. Pronk maakt deel uit van een werkgroep die de informateurs moet adviseren over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. De opvattingen van de PvdA staat hier lijnrecht tegenover die van de VVD.

Volgens Pronk is het mogelijk te bezuinigen op de uitgaven voor internationale samenwerking. Deze uitgaven, die 0,3 procent bedragen van het bruto nationaal produkt, vallen onder de verantwoordelijkheid van verschillende departementen: van Buitenlandse zaken tot Onderwijs. Pronk suggereert om de gelden die aan het einde van de lopende kabinetsperiode nog niet zijn uitgegeven te bestemmen voor ophoging van het ontwikkelingsbudget.

Daarnaast pleit Pronk voor het schrappen van subsidies voor exportbevordering aan het Nederlandse bedrijfsleven dat actief is in de Derde Wereld. Hij vindt dat “een paars beleid gewoon bedrijven moet houden aan het marktbeginsel, dus: doe je best maar”, zo zei hij in Buitenhof. Tenslotte vindt Pronk dat in de nieuwe kabinetsperiode geld uit het exportoverschot op de lopende begroting gebruikt kan worden voor het ophogen van het ontwikkelingsbudget. “Langzamerhand hebben we jaar in, jaar uit zo'n gigantisch exportoverschot dat het niet meer zo'n prioriteit heeft daar geld in te stoppen”, verklaarde de PvdA'er.De demissionaire minister van Ontwikkelingssamenwerking herhaalde zijn standpunt dat hij niet beschikbaar is als deze post in een nieuw kabinet een staatssecretariaat wordt. Met name de VVD wil af van een aparte minister voor Ontwikkelingssamenwerking.