TIME

Christopher Ogden juicht in het Amerikaanse weekblad Time de toenadering tussen de Verenigde Staten en Iran toe. De opening die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, onlangs maakte, is een zeer ingrijpende koerswijziging, zeker gezien het feit dat haar ministerie Iran een jaar geleden nog omschreef als “de actiefste ondersteuner van terrorisme.” Maar in Iran is inmiddels de gematigde Khatami tot president gekozen, wat kansen biedt voor een politieke opening.

De stap van Albright is in elk geval “een intelligent aanbod om mogelijkheden daartoe te onderzoeken.”

Toch waarschuwt Ogden voor te overspannen verwachtingen. “Het zou een ernstige misvatting zijn te veel betekenis te hechten aan deze tekenen van verandering en een nog grotere vergissing om het Amerikaanse beleid helemaal in elkaar te laten zakken. Beleidsmakers moeten zich hoeden voor de verlokkingen en de campagnebijdragen van Amerikaanse oliemaatschappijen die het belang van Kaspische olie en gas en de trans-Iraanse pijpleiding overdrijven. In het gunstigste geval komt de tijd daarvoor nog, maar dat is ver weg op een wegenkaart die nog getekend moet worden.”