Oude Deventer kazerne gekraakt

DEVENTER, 22 JUNI. Een groep van veertig personen uit Deventer, Arnhem, Broekland en Ermelo, die zich 'S5' noemt, heeft zaterdag de voormalige Boreelkazerne in Deventer gekraakt. De krakers zeggen vier groepen te vertegenwoordigen die tevergeefs een beroep op de gemeente Deventer hebben gedaan. Het gaat om de groep Walhalla, die een open jongerencentrum wil opzetten om de belangen en vrijetijdsbesteding voor de jeugd te behartigen, de kunstgroep Art Against Politics, die betaalbare ateliers nastreeft, een werkgroep die bestaat uit musici die een open podium willen, en de werkgroep Woningzoekenden. (ANP)