Lonen bij KLM stijgen 6,5 procent

ROTTERDAM, 22 JUNI. Het grond- en vliegend personeel van KLM heeft een nieuwe CAO. KLM en de zeven luchtvaartbonden hebben daar vrijdagnacht overeenstemming over bereikt.

De CAO staat vooral in het teken van meer loon. Het KLM-personeel gaat er de komende 26 maanden 15,5 procent op vooruit. Daarvan is 6,5 structureel. Per 1 augustus 1998 gaan de lonen 3 procent omhoog, per 1 juli 1999 2,5 procent en per 1 april 2000 1 procent.

Eenmalige uitkeringen zijn goed voor de resterende 9 procent loonsverhoging. KLM'ers krijgen een uitkering van 5 procent van hun brutosalaris in oktober van dit jaar, 2 procent in oktober 1999 en 2 procent in juli 2000.

“Dat KLM er geen moeite mee zou hebben om flink met de geldbuidel te rammelen wisten we van tevoren”, zegt CAO-onderhandelaar José Smeets van FNV Bondgenoten. De onderhandelingen spitsten zich toe op de structurele stijging van de salarissen. KLM wilde vooral eenmalige uitkeringen in de CAO opnemen, en een lagere structurele loonsverhoging. “Maar daarmee waren wij niet tevreden”, aldus Smeets.

De looneisen van de zeven bonden varieerden tussen 3,75 en 4,5 procent per jaar. KLM bood 2 procent. Na 16 uur onderhandelen kwam vrijdagnacht uiteindelijk iets meer dan 3 procent uit de bus. “Een mooi resultaat, dat in de lijn ligt van de afspraken in de rest van het bedrijfsleven.” Daar bedraagt de gemiddelde loonstijging 2,9 procent.

Eenmalige uitkeringen hadden de bonden niet geëist, “omdat we wisten dat we die toch wel zouden krijgen”, aldus Smeets. KLM, dat zich tevreden toont met het bereikte principe-akkoord, zegt dat de uitkering van 5 procent dit najaar een beloning is voor de “fantastische inzet” van het KLM-personeel in de afgelopen periode. “De werkdruk was inderdaad enorm”, reageert FNV'er Smeets. In de CAO is daarom afgesproken dat er een onderzoek komt naar de werkdruk bij KLM.

Het voorstel van KLM om 1 procent van de structurele loonsverhoging te koppelen aan het ziekteverzuim - dus alleen meer loon als iemand een jaar lang niet ziek is geweest - is van tafel. In plaats daarvan komt er een verscherpte controle op het hoge ziekteverzuim bij KLM.

Werknemers tussen 51 en 54 jaar krijgen meer vrije tijd. Verder wordt 'deeltijdpensioen' mogelijk voor werknemers van 60 jaar en ouder. KLM wil hiermee voorkomen dat te veel werknemers al op hun 60e volledig met prepensioen gaan, waardoor een tekort aan personeel zou kunnen ontstaan.