H. Wierenga

H. Wierenga, voorzitter van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening(CBA), legt wegens persoonlijke omstandigheden op 1 augustus zijn functie neer. Wierenga (65), voormalig Tweede-kamerlid (PvdA) en oud-burgemeester van Enschede, werd op 15 september 1995 op voordracht van minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemd tot voorzitter van het CBA. Na de wijziging van de Arbeidsvoorzieningswet werd hij herbenoemd voor de periode1 januari 1997 tot 1 januari 1999. Melkert zal op korte termijn een nieuwe voorzitter voordragen.