Energiebedrijf NUON versterkt solvabiliteit

Het energie-distributiebedrijf NUON (Gelderland, Friesland en Flevoland) wil zijn financiële basis versterken om in de vrije Europese energiemarkt ook buiten het eigen verzorgingsgebied activiteiten te ontwikkelen. In een vanochtend gepubliceerde Beleidsnota 1998-2002 zegt de directie de solvabiliteit (aandeel eigen vermogen op het totaal) in 2002 naar 33 procent te willen verhogen. In 2007, als de energiemarkt in Nederland volledig is geliberaliseerd, moet een niveau van 40 procent bereikt worden.

NUON acht het noodzakelijk de rentabiliteit op te voeren door een “strak cash flow management, zorgvuldige investeringsselectie en een goede kostenbeheersing, evenals het voortzetten van een terughoudende dividendpolitiek”. Het bedrijf, eigendom van de drie provincies en enkele gemeenten, streeft geen privatisering na en wil zijn kennis en expertise op het gebied van energie en water ook buiten de landsgrenzen aanbieden.

Zowel in binnen-als buitenland wil NUON niet volstaan met de simpele levering van energie en water, maar ook “producten en diensten achter de meter” aanbieden. Bij bedrijven gaat het daarbij om complete diensten voor energie- en of watermanagement, kringloop-oplossingen, energiebesparing en services.