DIE ZEIT

De Duitse bondskanselier Helmut Kohl zwaait met het tasje van Thatcher, schreef de Sunday Times. Hij wil een Maginotlinie bouwen tegen verdere Europese integratie, aldus een Belgische diplomaat. Kohl ergert zich steeds meer aan de bemoeizucht van Brussel, aldus het Duitse weekblad Die Zeit, maar de oorzaak van de groeiende weerzin in Bonn tegen de consequenties van de Europese integratie ligt niet in Europa, maar in het onvermogen van de Duitse regering om in eigen land de noodzakelijke hervormingen door te voeren.

De dynamiek die eigen is aan de onomkeerbare keuze voor een Economische en Monetaire Unie maakt het nu eenmaal noodzakelijk de nationale economische politiek te europeaniseren. Thomas Hanke en Christian Wernicke schrijven: “Het Duitse probleem heet dus niet Brussel, maar gebrek aan flexibiliteit. Dat moet hier opgelost worden. Dat is echte subsidiariteit in de goede zin van het woord.”