Wiskunde-examen

Vorig jaar haalde een VWO-leerling op 'Lek en Linge' in Culemborg op eigen kracht 96 scorepunten voor het examen economie 1. Dat examen werd destijds met 10 scorepunten opgewaardeerd. Toen stonden er echter geen stukken in de krant. De desbetreffende kandidaat kreeg als cijfer voor het examen namelijk geen 10,6 maar 'slechts' een 10. Dit geheel conform de regel dat maximaal 100 scorepunten kunnen worden behaald.

Dit aantal scorepunten is de som van de 10 scorepunten vooraf, het aantal scorepunten voor het correct beantwoorden van de vragen plus extra scorepunten op basis van de beslissing van de CEVO. En het aantal scorepunten gedeeld door 10 is het cijfer.

Ook dit jaar zullen er verschillende leerlingen zijn die tijdens het maken van een examen op eigen kracht minder punten hebben gemist dan de maximale ophoging. Deze prestaties komen niet in de krant, simpelweg omdat de betreffende scholen het blijkbaar niet nodig vinden om op deze wijze hun imago op te poetsen.

    • Leraar Economie
    • Jurroen Cluitmans