Veluwe (3)

In hun kritiek op de plannen met de Veluwe maken de rentmeesters A.T. Fennema en F. van der Kooy te Ellecom in W&O van 13 juni de ideële natuurbeschermers het verwijt dat bij hen de emoties de doorslag geeft: zij gaan eraan voorbij dat het bos door de milieuverontreiniging nog steeds in de gavrenzone verkeert.

De rentmeesters zelf zijn niet vrij van emotie. Ze staan namelijk zowel 'natuurlijke verjonging' als houtproductie voor. Alsof optimaal natuurbehoud en houtproductie samengingen. Spontane verjonging en houtproductie kunnen samengaan, maar natuurlijke verjonging heeft weer alleen plaats in een natuurlijk bos! Houtproductie is nodig om de kas te spekken van de particuliere boseigenaar, stellen ze. Al sedert decennia ondervangen subsidies de verliezen in de bosbouw, wat soms resulteert in winst. Subsidie gericht op een natuurlijk beheer maakt even goed een rendabel 'bosbedrijf' mogelijk. De Veluwe zou volgens hen van belang zijn voor de houtproductie. De Veluwe dekt echter maar twee procent van onze houtconsumptie, bijna niets.

Fennema en Van der Kooy noemen het streven naar natuurbos, in het licht van de vernieling van oerbos elders, een 'enormiteit'. Nederland is niet eindverantwoordelijke in Canada. Dr. Harm van de Veen, de grote voorvechter van een natuurlijke Veluwe, draaide het trouwens om: hij stelde dat het niet aanging te pleiten voor het behoud van de tijger, terwijl wij zelf de wolf geen kans geven. Dat geldt ook voor het natuurbos, al komt het oerbos hier nooit weerom.

    • Kees Piël