Van Mierlo

In NRC Handelsblad van 12 juni lees ik, dat de directeur en de voorzitter van het wetenschappelijk bureau van D66 constateren dat het leiderschap van Van Mierlo in de afgelopen kabinetsperiode onvoldoende herkenbaar was omdat zijn ministerschap en leiderschap “een knellende combinatie vormden”, en dat zij de schuldvraag niet stellen.

Inderdaad, aardige mensen die Democraten.

Maar, als D66 zich al dertig jaar fixeert op de voorstellen voor staatkundige vernieuwing dan moet je je toch in gemoede afvragen waarom Van Mierlo heeft gekozen voor Buitenlandse Zaken en niet voor Binnenlandse Zaken waar je het meest betrokken bent bij staatkundige hervormingen.

    • Ir. T. Komor