Van Krimpen doorbreekt Friese stilte

LEEUWARDEN, 20 JUNI. Onthaasten is niks voor Wim van Krimpen, die twee maanden geleden werd benoemd tot nieuwe directeur van het Fries Museum in Leeuwarden. Hij wil juist een 'tandje hoger' draaien. “Er heerste hier een grote stilte”, zei Van Krimpen gisteren aan de vooravond van de opening van zijn eerste tentoonstelling in het museum. Die heet daarom 'De Versnelling'. Van Krimpen, tevens directeur van de Kunsthal in Rotterdam, vindt onthaasten gebrek aan activiteit en vaste opstellingen uit den boze. “Een museum is een schatkamer, waar je veel moet wisselen. Je trekt bezoekers met nieuwe en verrassende activiteiten.” Na een interimperiode lijkt er een frisse 'Hollandse' wind te waaien in Leeuwarden. In de korte tijd van zijn directeurschap was Van Krimpens optreden spraakmakend. Hij twijfelde openlijk aan het nut van tweetalige (Nederlandse en Friese) museumteksten, stootte de 'uithoven', het kerkmuseum in Janum en het buiten Fogelsanghstate in Veenklooster af, was met een stand van het Fries Museum aanwezig op de KunstRAI en gaf opdracht tot enkele bouwkundige ingrepen. Dit laatste tot woede van architect Gunnar Daan, onder wiens leiding het Fries Museum vier jaar geleden werd gerenoveerd en verbouwd. Hij beticht Van Krimpen van een gebrek aan respect voor de verbouw en het bruuskeren van zijn ruimtelijk effect. Volgens Daan houdt Van Krimpen zich niet aan de afspraak dat de architect betrokken zou worden bij tijdelijke ingrepen, die nodig waren voor de tentoonstelling. Van Krimpen liet voor de zomertentoonstelling enkele grote witte wanden plaatsen om meer werk kwijt te kunnen, liet muren stuken en gaf opdracht om aan twee gangen diverse kabinetten aan te leggen. De kritiek van Daan laat Van Krimpen koud: “Daan kreeg een te grote vrijheid bij de verbouw. Ik werk vanuit respect voor de kunst.”

Van Krimpen wil meer nadruk leggen op moderne hedendaagse kunst, vrijwel altijd een ondergeschoven kindje in het museum. Een voormalige oude werkplaats naast het Fries Museum is aangekocht en ingericht als een galerieachtige ruimte, onder de naam 'Buro Leeuwarden'. Er zullen snel wisselende exposities te zien zijn van jonge, moderne hedendaagse kunstenaars. Tijdens De Versnelling hangen er schilderijen en tekeningen van Anne Feddema. De accentverschuiving richting moderne kunst wordt zichtbaar door de 35 geëxposeerde werken van Rob Birza (1962) uit diens serie Power Flower Portraits, die zijn geïnspireerd door 17de eeuwse bloemstillevens. Verder wordt er nieuw aangekocht werk getoond van onder meer Robert Zandvliet, Wouter van Riesen, Otto Egberts en Juul Kraijer. Van Krimpen streeft naar dertig tentoonstellingen per jaar in het Fries Museum: “Ik hoop dat we over twintig jaar één van de aardigste collecties van moderne Nederlandse kunstenaars hebben.” Hij richt zich daarbij in de traditie van het Fries Museum vooral op de landschaps- en portretgenres.

De Versnelling 20 juni t/m 30 augustus, Fries Museum, Tweebaksmarkt Leeuwarden.

    • Karin de Mik