Stellingen

In het tijdperk van wereldwijd transport met behulp van zeilschepen plantte men mastbossen aan, waarin bomen dicht op elkaar werden gezet teneinde de groei in de lengte te bevorderen. Aldus kan men zich afvragen of jonge Nederlanders tot de langsten ter wereld behoren als gevolg van de grote bevolkingsdichtheid van hun land.

D. HOEKSTRA, Rijksuniversiteit Groningen

Kans heeft geen herinnering.

J.C. VAN 'T VEER, Erasmus Universiteit Rotterdam

Klonering van de gemiddelde wereldburger is de meest zekere weg naar vrede.

A. BEEKMAN, Rijksuniversiteit Groningen

Wie van de natuur houdt, moet in de stad gaan wonen.

G.J. TILLEKENS, Rijksuniversiteit Groningen

Het lezen van (te) veel literatuur belemmert de creativiteit van een onderzoeker.

R. NIBBELKE, TU Eindhoven