Reformatie (1)

Het artikel van Harry van Wijnen 'Reformatie op herhaling' (NRC Handelsblad, 16 juni) is doortrokken van een onvervalst soort antipapisme. Ik bezit niet de theologische kwaliteiten van de heer Van Wijnen om haarfijn de theologische en dogmatische verschillen tussen de rooms-katholieke eucharistie en het protestantse avondmaal uit de doeken te doen. Maar omdat hij zich ook verschuilt achter een bijdrage van een Sittardse arts, eerder in NRC Handelsblad, nog maar weer even gezegd dat rooms-katholieken niet aan kannibalisme doen, zoals de dokter en impliciet ook Harry van Wijnen suggereren.

Rooms-katholieke gelovigen eten geen stukje van Jezus op als zij de hostie nuttigen. Zij geloven wel dat de eucharistie als maaltijd betekent 'dat de Heer ons voedt, dat Hij ons daardoor één maakt met Hem en dat Hij ons één maakt onderling' (Nieuwe Katechismus). Naar mijn mening zullen vele protestanten met dezelfde intenties de vieringen van het avondmaal ondergaan, anders zou het een zinloos symbool zijn. Nu weet ik ook wel dat er nog grote theologische verschillen zijn en dat de rooms-katholieke kerkleiding weinig op heeft met oecumenische experimenten. Aan de basis zijn ze gelukkig al verder en vandaar zal ooit ook de top worden bereikt. Kardinaal Simonis en Harry van Wijnen ten spijt.

    • C.A.J. Verstegen