Rechter: strikt asielbeleid is toegestaan; Geen toelating na vergrijp

DEN HAAG, 20 JUNI. De toelating van asielzoekers tot Nederland is verder ingeperkt. Zodra asielzoekers zich schuldig maken aan kleine vergrijpen zoals diefstal van een pak koffie, verspelen ze hun kans op een verblijfsvergunning op basis van het zogenoemde 'drie jaren beleid'.

Dit is het gevolg van een uitspraak, afgelopen donderdag, van de rechtseenheidskamer van de rechtbank in Den Haag, in de zaak van een Congolese asielzoeker. De rechteenheidskamer behandelt veelal de meer ingewikkelde vreemdelingenzaken. Asielzoekers die buiten hun schuld langer dan drie jaar moeten wachten op een besluit van de Nederlandse overheid over hun verblijfsvergunning, hebben volgens het zogenoemde 'drie jaren beleid' recht op een vergunning tot verblijf wegens tijdsverloop. Asielzoekers die in deze drie jaar een (licht) misdrijf begaan of tegen wie serieuze verdenkingen bestaan, verspelen hun recht op deze vergunning.

Een vreemdeling moet zich van het ministerie van Justitie in deze drie jaar namelijk onberispelijk gedragen. Zo heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie ooit een vreemdeling een vergunning tot verblijf onthouden omdat de vreemdeling in deze drie jaar een bic-ballpoint had gestolen.

Een groot aantal vreemdelingen is de afgelopen jaren met succes bij de vreemdelingenrechter in beroep gegaan tegen de strikte uitleg van het 'drie jaren beleid'. Ook de dief van de bic-ballpoint. Vreemdelingenrechters oordeelden namelijk bij herhaling dat het ministerie van Justitie de 'criminaliteit' te zwaar liet wegen. Vreemdelingen die wegens 'crimineel' gedrag door Justitie een verblijfsvergunning werd onthouden, mochten van de rechter vervolgens gewoon in Nederland blijven.

Daar komt nu door de uitspraak van de rechtseenheidskamer verandering in. De rechtseenheidskamer bepaalde dat de staatssecretaris van Justitie met de strikte interpretatie van het 'drie jaren beleid' het gelijk aan haar kant heeft. Uitspraken van de rechtseenheidskamer zijn richtinggevend voor de vreemdelingenkamers.

De rechtseenheidskamer bepaalde onder meer dat een Congolese asielzoeker die een transactie was aangegaan van 100 gulden (de boete op het stelen van bijvoorbeeld een pak koffie) geen recht meer heeft op een vergunning tot verblijf wegens tijdsverloop.

De staatssecretaris heeft het 'drie jaren beleid' (de vergunning tot verblijf wegens tijdverloop) zo'n zes jaar geleden ingevoerd. Vreemdelingen die meer dan drie jaar in onzekerheid verkeren over de vraag of ze in Nederland worden toegelaten, hebben alleen al om 'klemmende redenen van humanitaire aard' recht op een verblijfsvergunning. Hoeveel vreemdelingen tot nog toe een verblijfsvergunning hebben gekregen op basis van het 'drie jaren beleid' is overigens bij niemand bekend.

    • Geert van Asbeck